Global menu

Our global pages

Close

Publiskā un privātā partnerība, Latvija

Publiskās pārvaldes un privāto uzņēmēju sadarbība vairs nav eksotisks ārzemju brīnums, bet objektīva nepieciešamība.

Mūsu pieredze, sniedzot juridisku palīdzību, gan sociālo māju un lielu dzīvojamo ēku kompleksu celtniecībā, gan lielu infrastruktūras objektu būvniecībā apliecina, ka sekmīgas publiskās un privātās partnerības būtisks priekšnosacījums ir prasme bez juridiskajiem aspektiem ņemt vērā arī finanšu un nodokļu jautājumus.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • konsultācijas privātās un publiskās partnerības modeļa izstrādē
  • privātās un publiskās partnerības organizēšanas juridiskās dokumentācijas sagatavošanu
  • atbilstošu līgumu un cita veida dokumentu projektu izstrādi
  • izvēlētā privātās un publiskās partnerības modeļa nodokļu riska analīzi
  • izvēlētā privātās un publiskās partnerības modeļa saskaņošanu ar valsts un pašvaldības institūcijām
  • konsultācijas un atzinumus par iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu

Projekti

Mūsu birojam ir liela pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā publiskās un privātās partnerības sekmīgai norisei.

Birojs ir palīdzējis sekmīgi realizēt pirmo lielāko privātās un publiskās partnerības projektu Rīgā - pašvaldības dzīvojamo māju komplekss „Dreiliņi-2".

Juridiskā palīdzība tika sniegta attiecību uz lielu komerciālo dzīvokļu mājas projektu, kurš trealizēts publiskās un privātās partnerības veidā, tai skaitā izvērtējot konkursa dokumentāciju un konsultējot sadarbības partnera izvēlē.

Biroja speciālisti turpina sniegt konsultācijas Rīgas domei un tās struktūrām un komercsabiedrībām jautājumos par publiskās un privātās partnerības projektiem.

Mūsu speciālisti ir piedalījušies Latvijas Attīstības aģentūras publiskās un privātās partnerības pilotprojekta izstrādāšanā, sniedzot konsultācijas privātās un publiskās partnerības modeļa izvēlē un sagatavojot privātās un publiskās partnerības organizēšanas juridisko dokumentāciju.


 

Māris Logins

  • Partneris
  • +371 6728 0102
  • E-mail

Ginta Krūkle