Global menu

Our global pages

Close

Publiskās un administratīvās tiesības, Latvija

Administratīvo tiesību nozare ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām un dinamiskākajām Latvijā. Mūsu Biroja juristi aktīvi seko līdzi jaunākajām aktualitātēm un tiesu praksei šajā jomā. Tas mums ļauj veiksmīgi izmantot likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs
  • iestāžu lēmumu apstrīdēšanu
  • pārstāvību administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā
  • konsultācijas un juridiskos atzinumus saistībā ar būvniecības procesu, teritoriālo plānošanu, nodokļiem, licenču saņemšanu, iepirkuma procedūrām, administratīvajiem pārkāpumiem

Projekti

Publisko un administratīvo tiesību jomā Birojs ir sniedzis konsultācijas privātpersonām un valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī amatpersonām.

Biroja speciālisti ir konsultējuši valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī profesionālās organizācijas gadījumos, kad šo institūciju lēmumi ir pārsūdzēti administratīvajā tiesā.

Birojs ir sniedzis konsultācijas arī normatīvo tiesību aktu izstrādē un iepirkumu procedūru organizēšanā.

Mēs esam veiksmīgi pārstāvējuši vairākas komercsabiedrības, apstrīdot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus gan Valsts ieņēmumu dienesta hierarhijas ietvaros, gan administratīvajā tiesā.

Birojs ir veiksmīgi pārstāvējis klientu intereses saistībā ar būvniecības jautājumiem administratīvajā tiesā, kā arī ir sniedzis atzinumus un izstrādājis likuma grozījumu projektu saistībā ar teritoriālo plānošanu.

Biroja speciālistiem ir izdevies panākt pirmo sekmīgu un fundamentālu tiesas nolēmumu attiecībā uz personas tiesībām iegūt savu mirušo ģimenes locekļu medicīnisko informāciju.


 

Ilze Kramiņa

Ginta Krūkle