Global menu

Our global pages

Close

Sporta tiesības, Latvija

Lai sportisti varētu koncentrēties sacensībām, ir svarīgi parūpēties par to, lai ir nokārtotas visas formalitātes un nepastāv ierobežojumi mērķa sasniegšanai.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • sporta organizāciju darbību un savstarpējo attiecību reglamentējošo aktu izstrāde un pilnveidošana
 • darba tiesību jautājumi, kas saistīti ar sportistu, tiesnešu un cita personāla līgumiem
 • līgumi par sportistu profesionālo attīstīšanu un karjeras atbalsta pakalpojumiem
 • juridiskā palīdzība saistībā ar juridiska un organizatoriska rakstura strīdu risināšanu
 • juridiskās konsultācijas par reklāmas izvietošanu sporta pasākumos un citās ar sportu saistītās aktivitātēs
 • ar sportu saistīti sponsoru līgumi

Projekti

Mūsu klienti sporta tiesību jomā ir sportisti, sporta veidu savienības un federācijas, investori, sporta pasākumu organizatori un sponsori.

Birojs ir  konsultējis Latvijas Futbola federāciju jautājumos, kuri saistīti ar tās darbību reglamentējošo aktu izstrādi un pilnveidošanu, kā arī jautājumos par savstarpējām attiecībām ar citām sporta organizācijām. Biroja speciālisti konsultē LFF jautājumos, kas saistīti ar iniciatīvu izstrādi sporta jomas normatīvo aktu pilnveidošanai, kā arī konsultē strīdos par LFF kompetencē esošajām sfērām.

Biroja s saistībā ar tās darbībai nepieciešamo dokumentu izstrādi un pilnveidošanu konsultē arī Latvijas sporta deju federāciju.

Birojs sniedza juridiskās konsultācijas par prasībām saistībā ar Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) 2006.gada Pasaules čempionāta hokejā vīriešiem rīkošanu Rīgā, tajā skaitā izskatīt līgumu un likumu prasības čempionāta rīkošanas praktisko jautājumu jomā, piemēram - sportistu, amatpersonu un viesu uzturēšanās un transporta nodrošinājums, reklāmas līgumi, biļešu tirdzniecība, kā arī sanāksmju un kongresu rīkošana (klients: pretendents čempionāta praktiskās norises nodrošināšanai).

Birojs sniedza juridiskās konsultācijas motosporta sacensību organizatoram par alkoholisko dzērienu reklāmu motosporta pasākumos.

Birojs ir konsultējis vairākus klientus ar sportu saistītu sponsoru līgumu izstrādē un saskaņošanā, piemēram, sponsorēšanas līguma izstrāde Siemens ledus hallei pie Rīgas, Latvijas hokeja līgai, Lietuvas nacionālajai vīriešu basketbola izlasei, golfa turnīram Rīgā u.c.

Biroja speciālisti ir konsultējuši profesionālu sporta dejotāju par Starptautiskās Sporta Deju Federācijas Disciplinārās padomes Šveicē antidopinga procedūrām.


 

Agris Bitāns

 • Vadošais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail

Māris Logins

 • Partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail