Global menu

Our global pages

Close

Strateginių įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių varomosios jėgos pristatytos ,,Eversheds Sutherland‘‘ tyrime

 • Lithuania

18-07-2022

„Eversheds Sutherland“ atliktame tyrime apie įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių varomąsias jėgas aptariami pagrindiniai klausimai, kylantys suinteresuotosioms šalims, kurios vykdo strateginius įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius dabartinėmis sąlygomis.

Verslo lyderių laukia neapibrėžtumo laikotarpis. 2022 m. pradžioje septyni iš dešimties verslo lyderių tikėjosi, kad per ateinančius 12 mėnesių jų organizacijos veiklos mastas įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje turėtų ženkliai išaugti. Tačiau, 2022 m. balandžio mėn. 90 % verslo lyderių sakė, kad tebesitęsiantis karas Ukrainoje ir su juo susiję veiksniai verčia tam tikru mastu stabdyti arba atidėti sandorių sudarymą – vienas iš penkių (21 %) tvirtina, kad jų organizacija vėlesniam laikui atideda visą veiklą įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje.

Vis dėlto, organizacijos ir toliau susiduria su tam tikromis strateginėmis spragomis – kompetencijų, technologijų ir logistikos srityse, kurias būtina nedelsiant panaikinti siekiant užsitikrinti augimą. Nepaisant šios nestabilios situacijos, verslo lyderiai pripažįsta, kad įmonių susijungimai ir įsigijimai siūlo greitą sprendimą siekiant realizuoti strateginės vertės potencialą.

Pirma dalis. Ateities verslo sėkmės varomosios jėgos: talentai, technologijos ir verslas – nauja įmonių susijungimų ir įsigijimų triarchija

Tyrimas atkleidžia, kad įmonių susijungimus ir įsigijimus vis labiau skatina poreikis patenkinti strateginę talentų, technologijų ir verslo galimybių paklausą, siekiant užtikrinti tolesnę organizacijų plėtrą.

Talentai, technologijos ir verslas kartu sudaro naują įmonių susijungimų ir įsigijimų triarchiją.

 • Daugiau kaip 70 % verslo lyderių laikosi nuomonės, kad talentai, technologijos ir verslas yra pagrindiniai augimo svertai ir jų ateities verslo strategijos pagrindas.
 • Talentai: 72 % verslo lyderių laikosi nuomonės, kad per ateinančius metus talentų išsaugojimas ir pritraukimas bus labai svarbus jų organizacijos verslo strategijai. Trys iš penkių (62 %) taip pat mano, kad „Masinis išėjimas iš darbo“, tebesitęsiant kovai dėl talentų, veikia kaip katalizatorius įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje.
 • Technologijos: per praėjusius metus technologijos buvo vienas svarbiausių veiksnių organizacijų verslo strategijose, 78 % verslo lyderių siekia pagerinti savo kibernetinį saugumą ir trys ketvirtadaliai siekia įgyvendinti skaitmeninę transformaciją. 74 % taip pat laikosi nuomonės, kad per ateinančius metus jų organizacijos verslo strategijai bus svarbi skaitmeninė transformacija.
 • Verslas : susidūrę su sutrikusių tiekimo grandinių ir prekybos sankcijų poveikiu, 68 % verslo lyderių nurodo, kad per ateinančius metus strateginis prioritetas sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius bus tiekimo grandinių atsparumo didinimas. 72% verslo lyderių taip pat laikosi nuomonės, kad ateinančiais metais jų organizacijos strategijai bus labai svarbus tiekimo grandinių atsparumo didinimas.
  • 2022 m. balandžio mėn. 60 % verslo lyderių teigė, kad dėl tiekimo grandinių sutrikdymo, kurį lėmė karas Ukrainoje, vis svarbesne verslo strategija turėtų tapti vertikali integracija.

Antra dalis. Ką vertina sandorių sudarytojai

Kai tinkamų įsigijimo objektų skaičius yra ribotas, o likvidumo lygis – aukštas, kas turi įtakos tam, kad vienas objektas yra labiau pageidaujamas ir todėl vertingesnis nei kitas objektas? Įsigyjantys asmenys laikosi nuomonės, kad didžiausią pridėtinę vertę sukuria prekės ženklas ir reputacija .

 • 77 % verslo lyderių nurodo, kad „prekės ženklas ir reputacija“ – dalykai, kuriuos jie vertina įsigijimo objekte, ir tai yra pagrindinis vertę lemiantis veiksnys mūsų moksliniame tyrime.
 • Verslo lyderiai sakė, kad įvertinimus gali padidinti: pasiūlymai, susiję su didesne rinkos dalimi (74 %), intelektinė nuosavybė (73 %) ir geri finansiniai veiklos rezultatai (72 %).
 • Tačiau lyderiai taip pat siekia vykdyti įsigijimus, kurie gali jiems padėti išsilaikyti šiandienos nepaprastoje verslo aplinkoje ir panaikinti spragas talentų, technologijų ir verslo srityse – nauja įmonių susijungimų ir įsigijimų triarchija: 72 % ieško talentų, kvalifikuotų specialistų, 70 % vertina tiekimo grandinių integraciją ir 69 % svarbiausia yra potencialaus įsigijimo objekto naujos technologijos.

Trečia dalis. Stiprūs neigiami veiksniai, darantys įtaką įmonių susijungimams ir įsigijimams 2022 metais

Nepaisant aukšto ekonominio pasitikėjimo lygio ir entuziazmo sudaryti sandorius, dabartinėje situacijoje egzistuoja labai daug iššūkių. Per ateinančius 12 mėnesių sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius susidursite su kliūtimis, tokiomis kaip auganti infliacija, protekcionistinė prekybos politika ir karas Ukrainoje.

 • Du trečdaliai (66 %) verslo lyderių laikosi nuomonės, kad protekcionizmo didėjimas sukuria nestabilią aplinką įmonių susijungimams ir įsigijimams –energetikos sektoriuje tokios nuomonės laikosi iki 70 % verslo lyderių.
  • 67 % verslo lyderių atliktame papildomame moksliniame tyrime* sakė, kad karas Ukrainoje sumažino jų organizacijos investicijas įmonių susijungimų ir įsigijimų veiklos srityje .
  • Atliekant papildomą mokslinį tyrimą verslo lyderiai sakė, kad šį poveikį lėmė ekonominio pasitikėjimo kritimas pasauliniu mastu, didėjančios prekių kainos, akcijų kainų svyravimai, kurie sumažina prieinamą kapitalą, ir tiesioginis bei netiesioginis sankcijų poveikis.

Atsisiųsti tyrimo ataskaitą čia: https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/m-a-report/index.page

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back