Global menu

Our global pages

Close
Ana Čepinskienė, Senior Associate

Ana Čepinskienė

Vyresnioji advokatė

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Svarbiausios kvalifikacijos sritys

  • Įmonių teisė
  • Komercinė ir sutarčių teisė
  • Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
  • Viešoji teisė, reguliavimas ir atitiktis
  • Vartojimo sutartys
  • Finansų teisė
  • Konkurencijos teisė
  • Informacinių technologijų teisė

Kvalifikacija

Išsilavinimas ir profesinis tobulinimasis

Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas. Verslo ekonomikos magistro studijos, 2009 – 2011 m.
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. Papildomosios ekonomikos studijos, 2008 - 2009 m.
JAV ir tarptautinės komercinės teisės mokykla (USA LAW SCHOOL), 2007 - 2008 m.
Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakultetas. Lenkijos ir Europos Sąjungos teisės diplomas, 2002 - 2003 m.
Vilniaus universitetas, kvalifikacinis Teisės Magistro laipsnis. Komercinės teisės specializacija, 1999 - 2004 m.

Darbo patirtis

Advokatų kontora Eversheds Saladžius, nuo Asocijuotosios iki Vyresniosios teisininkės, nuo 2011 m. iki dabar
UAB Sanitex, Pagrindinė teisininkė, 2010 - 2011 m.
UAB Vyrokas (Vyroko verslo grupė), Vyriausioji teisininkė, 2003 - 2009 m.
VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika, Teisės konsultantė, 2002 - 2003 m.
Atlikta praktika Vilniaus rajono apylinkės teisme, 2001 m.

Tiriamieji darbai (studijos)

Tiriamasis darbas (studija) anglų kalba „Vienos Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo taikymas Lietuvos Respublikos teismų praktikoje“;
Tiriamasis darbas (studija) anglų kalba „Study on the Assessment of the Regulatory Aspects Affecting the Collaborative Economy“;
Studija anglų kalba dėl SVV listingavimo per vertybinių popierių biržą skatinimo teisinių galimybių, valstybės pagalbos  teikimo reguliavimo.

Kita veikla

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisiniai aspektai Lietuvoje.
Verslo sutartys 
Statybų teisė. Nekilnojamųjų daiktų registravimas 
Anglų kalbos tobulinimo kursai. IELTS sertifikatas
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo kursai


EUROFACULTY VILNIUS CENTRO teisės studijos:
•    Introduction to the convention on International sale of goods (CISG)
•    EU competition law
•    European labour law
•    Criminal justice in Europe
•    The special part of International Private Law
•    EC Company law
Išsilavinimas ir profesinis tobulinimasis

Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas. Verslo ekonomikos magistro studijos, 2009 – 2011 m.
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. Papildomosios ekonomikos studijos, 2008 - 2009 m.
JAV ir tarptautinės komercinės teisės mokykla (USA LAW SCHOOL), 2007 - 2008 m.
Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakultetas. Lenkijos ir Europos Sąjungos teisės diplomas, 2002 - 2003 m.
Vilniaus universitetas, kvalifikacinis Teisės Magistro laipsnis. Komercinės teisės specializacija, 1999 - 2004 m.

Darbo patirtis

Advokatų kontora Eversheds Saladžius, nuo Asocijuotosios iki Vyresniosios teisininkės, nuo 2011 m. iki dabar
UAB Sanitex, Pagrindinė teisininkė, 2010 - 2011 m.
UAB Vyrokas (Vyroko verslo grupė), Vyriausioji teisininkė, 2003 - 2009 m.
VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika, Teisės konsultantė, 2002 - 2003 m.
Atlikta praktika Vilniaus rajono apylinkės teisme, 2001 m.

Tiriamieji darbai (studijos)

Tiriamasis darbas (studija) anglų kalba „Vienos Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo taikymas Lietuvos Respublikos teismų praktikoje“;
Tiriamasis darbas (studija) anglų kalba „Study on the Assessment of the Regulatory Aspects Affecting the Collaborative Economy“;
Studija anglų kalba dėl SVV listingavimo per vertybinių popierių biržą skatinimo teisinių galimybių, valstybės pagalbos  teikimo reguliavimo.

Kita veikla

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisiniai aspektai Lietuvoje.
Verslo sutartys 
Statybų teisė. Nekilnojamųjų daiktų registravimas 
Anglų kalbos tobulinimo kursai. IELTS sertifikatas
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo kursai


EUROFACULTY VILNIUS CENTRO teisės studijos:

•    Introduction to the convention on International sale of goods (CISG)
•    EU competition law
•    European labour law
•    Criminal justice in Europe
•    The special part of International Private Law
•    EC Company law