Global menu

Our global pages

Close
Jonas Saladžius, Managing Partner

Jonas Saladžius

Vadovaujantysis partneris, advokatas

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų

Svarbiausios kvalifikacijos sritys

  • Įmonių teisė, įskaitant įmonių susijungimą ir įsigijimą
  • Komercinė teisė
  • Finansų teisė
  • Energetikos teisė

Kvalifikacija

Išsilavinimas ir profesinis tobulinimasis

Verslo administravimo studijos vadovams, Saido verslo mokykla (University of Oxford, Said School of Business), 2015 m. - 2017 m.
Vilniaus universitetas, kvalifikacinis teisės magistro laipsnis
Groningeno universitetas, Tarptautinės ir ES teisės diplomas, Olandija (Tempus programa)
Tarptautinės korporacijos III, Briuselis
Europos Sąjungos bankų ir finansų teisė: kursai pažengusiems, Paryžius
Tarptautinės korporacijos II, Barselona
Tarptautinės korporacijos I, Antverpenas
Vadybos kursai pažengusiems, Paryžius
Tarptautinis lizingas: kursai pažengusiems, Frankfurtas
Tarptautinių investicijų struktūrinis apmokestinimas ir dvigubo apmokestinimo išvengimas, Budapeštas
Dalyvavimas Phillip C. Jessup tarptautinės teisės mokomojo teismo proceso varžybose, JAV
Dalyvavimas Telders tarptautinės teisės mokomojo teismo proceso varžybose, Olandija
Sėkmingai baigė Harvardo universiteto lyderystės programą Londone, Oksforde, (Harvard I; Harvard II)
Verslo plėtra, Eversheds, Paryžius, Madridas, Londonas
Įmonių ir komercinė teisė, Eversheds, Londonas, Paryžius
Tarptautiniai projektai, Eversheds, Londonas, Paryžius, Viena

Narystė profesinėse organizacijose

Lietuvos advokatūra:

Lietuvos advokatūros narys, Lietuvos advokatūros Tarybos narys (2011-2018 m.), Lietuvos advokatūros Garbės Teismo narys, Lietuvos advokatūros Garbės Teismo pirmininkas (nuo 2018 m. iki dabar )
Lietuvos advokatūros delegacijos vadovas CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba) nuo 2005 m. iki dabar
Lietuvos advokatūros atstovas CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos) vykdomajame komitete, darbo komitetuose ir plenarinėse sesijose Paryžiuje, Edinburge, Briuselyje, Vienoje, Londone
Lietuvos advokatų tarybos atstovas 36-ajame Advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų prezidentų metiniame susitikime, Viena 2008 m.
Lietuvos advokatų tarybos atstovas 32-ajame Advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų prezidentų metiniame susitikime, Viena 2004 m.
Lietuvos advokatų tarybos atstovas 30-ajame Advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų prezidentų metiniame susitikime, Viena 2002 m.
Lietuvos advokatų tarybos atstovas 29-ajame Advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų prezidentų metiniame susitikime, Viena 2001 m.
Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, 2005 - 2008 m.
Lietuvos advokatūros leidžiamo žurnalo Lietuvos advokatūra redakcijos komisijos narys, bei įvairių straipsnių, tokių kaip teisininkų socialinė atsakomybė, teisininkų laisvasis judėjimas ir kt., bendraautorius

Tarptautinė advokatų asociacija:
Tarptautinės advokatų asociacijos narys, o nuo 2018 m. ir Tarptautinės advokatų asociacijos Tarybos narys
Teisinės Praktikos Grupės Bankininkystės, Įmonių bei Susijungimų ir Įsigijimų teisės, Arbitražo ir Teisminių ginčų Komitetų Narys
Tarptautinės advokatų asociacijos Europos Forumo narys
Tarptautinės advokatų asociacijos Kapitalo rinkos Forumo narys
Tarptautinės advokatų asociacijos Viešojo ir profesinio intereso skyriaus (PPID)narys

Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Tokijas, 2014 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Bostonas, 2013 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Dublinas, 2012 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Dubajus 2011 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Vankuveris, 2010 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Madridas, 2009 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Buenos Airės, 2008 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Singapūras, 2007 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Čikaga, 2006 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Praha, 2005 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Auklendas, 2004 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, San Franciskas, 2003 m.
Verslo teisės ir nacionalinio identiteto konferencija, organizuota Tarptautinės advokatų asociacijos, Vilnius 2003 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Durbanas, 2002 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Kankunas, 2001 m.
Tarptautinės advokatų asociacijos metinė konferencija, Amsterdamas, 2000 m.

Eversheds Sutherland Europe (Didžioji Britanija) valdybos narys ir Eversheds International (Didžioji Britanija) valdybos narys

Darbo patirtis


Advokatų kontora Eversheds Saladžius, vadovaujantysis partneris, Nuo 2000 metų iki dabar
PricewaterhouseCoopers, vadovavo Teisės departamentui Lietuvoje, 1998 - 1999 m.
PricewaterhouseCoopers, vadovavo  Teisės ir mokesčių departamentui Lietuvoje, 1995 - 1998 m.

Kita veikla

Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėsto ES finansų teisę, nuo 2007 m. iki dabar
Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje magistrantūros studentams dėstė Finansų ir mokesčių teisę, 2006 - 2007 m.
Mykolo Romerio universitete magistrams dėstė ES finansų teisę
Mykolo Romerio universitete skaitė ES finansų teisės paskaitas užsienio universitetų studentams
Tarptautinių santykių ir politikos institute (Vilniaus universitetas) dėstė magistrams Tarptautinių sutarčių, Diplomatinės ir konsulinės teisės bei ES harmonizavimo paskaitas, nuo 1996
Buvo Amerikos Prekybos Rūmų Lietuvoje Valdybos narys, Viceprezidentas
Junior Achievement Lietuva Valdybos narys
Junior Achievement Lietuva Finansų komiteto vadovas
Liūtų klubo narys, nuo 2019 m. Liūtų klubo prezidentas
Narystė Lietuvos ekonominės plėtros agentūroje prie Europos komiteto Lietuvoje, 1999 - 2001 m.
Užsienio investicijų forumo Įmonių teisės komiteto narys
Knygos Tarptautinės organizacijos bendraautorius
Nuotolinio mokslo vadovėlio Tarptautinė verslo teisė (International Business Law) (ES PHARE) bendraautorius
Straipsnių įvairiems verslo laikraščiams teisine tematika autorius
Prezentacijos verslo teisės ir ES teisės klausimais (užsienio investuotojams, Nacionalinei vertybinių popierių biržai, ministerijoms, savivaldybėms, Lietuvos advokatų tarybai, Aukščiausiajam teismui, Generalinei prokuratūrai ir kt.)
Leidinių Europos Amerikos verslas 2007, Vaistinių preparatų reklama 2006, 2007, Nekilnojamasis turtas 2006, 2007, 2008, Projektų finansavimas 2009 ir kt. bendraautorius
Knygos Nekilnojamasis turtas Lietuvoje, išleistoje Teisinės kompetencijos centro Vienoje, bendraautorius, 2005 m.
Straipsnio ES advokatūrų naujienos, publikuoto žurnale Lietuvos Advokatūra, autorius, 2007 m.

Jonas prisidėjo rengiant Eversheds Europos komercinio atstovavimo vadovą, papildydamas skyrių apie Lietuvą. Elektroninę šio leidinio versiją anglų kalba galite atsisiųsti čia.

undefined      undefined