Global menu

Our global pages

Close
Rimtis Puišys, Partner

Rimtis Puišys

Partneris, advokatas

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų

Svarbiausios kvalifikacijos sritys

  • Duomenų apsauga
  • Įmonių ir komercinė teisė
  • Įmonių susijungimas, restruktūrizavimas ir likvidavimas
  • Informacinių technologijų teisė
  • Intelektinės nuosavybės teisė
  • Mokesčių teisė
  • Skolų išieškojimo teisinės paslaugos
  • Teisminiai ginčai ir arbitražas

Kvalifikacija

Išsilavinimas ir profesinis tobulinimasis

Vilniaus universitetas, kvalifikacinis teisės magistro laipsnis

Profesinis tobulinimasis

Eversheds-Sutherland konferencija Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimais
IAPP (International Association of Privacy Professionals) metinė duomenų apsaugos konferencija
Stažuotė PricewaterhouseCoopers Londono skyriuje pagal Tarptautinę darbo patirties programą, Londonas
Darbo teisė, Evianas
Organizaciniai įgūdžiai, Londonas
Tarptautiniai mokesčių aspektai, Barselona, Kopenhaga
Komercinė teisė, įmonių finansai, tarptautiniai mokesčių aspektai, Londonas
Verslo teisė Šiaurės Europoje, Stokholmas

Narystė profesinėse organizacijose

Lietuvos advokatūros narys

Darbo patirtis

Advokatų kontora Eversheds Saladžius, partneris, nuo 2011 m. iki dabar
Advokatų kontora Eversheds Saladžius, asocijuotas partneris, 2000 - 2010 m.
PricewaterhouseCoopers, teisininkas, 1997 - 1999 m.

Kita veikla

Dalyvavo rengiant Thomson Reuters pagrindinio duomenų apsaugai skirto leidinio Data Protection Laws of the World Lietuvai skirtą dalį
Dalyvavo Eversheds-Sutherland konferencijoje Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimais
Skaitė pranešimą Eversheds Saladžius seminare Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimais
Dalyvavo IAPP (International Association of Privacy Professionals) metinėje duomenų apsaugos konferencijoje
Skaitė pranešimus įvairiais duomenų apsaugos teisiniais klausimais daugeliui Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų
Dėsto ES Įmonių teisę ir verslo organizavimo formas Mykolo Romerio universitete
Skaitė pranešimą seminare: Įvadas į Mokslinių tyrimų ir plėtros, Jungtinių paslaugų galimybes ir finansavimą Jungtinės Karalystės bendrovėms Lietuvoje, organizuoto keliuose Jungtinės Karalystės miestuose
Straipsnio Įsigijimų ir susiliejimų sandorių sudarymas Lietuvoje, publikuoto žurnale Lithuanian Business Review, autorius
Skaitė pranešimą konferencijoje Viešojo ir privataus sektorių partnerystės perspektyvos Lietuvoje
Skaitė pranešimą užsienio investuotojams konferencijoje Londone, kurią organizavo advokatų kontora Eversheds Saladžius bendradarbiaudama su Lietuvos ekonomikos plėtros agentūra ir Lietuvos Ambasada Jungtinėje Karalystėje
Dalyvavo trečiojoje metinėje konferencijoje Viešoji ir privati partnerystė Centrinėje ir Rytų Europoje, Praha, Čekijos Respublika
Rengė apžvalgą Lietuvos Respublikos teisės aktai, reguliuojantys produktų kokybę Tarptautiniam palyginamosios teisės žinynui (International Comparative Legal Guide to Product Liability)
Skaitė pranešimą Įmonės veiklos reglamentavimo aspektai remiantis ES teise, Nyderlandų-Lietuvos prekybos rūmų posėdyje
Skaitė pranešimą Nekilnojamojo turto konferencijoje Nekilnojamojo turto nuomos teisiniai aspektai

undefined        undefined