Global menu

Our global pages

Close
Dr. Justinas Usonis

Dr. Justinas Usonis

Partneris, advokatas

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų

Svarbiausios kvalifikacijos sritys

  • Komercinė teisė
  • Transporto teisė
  • Darbo teisė
  • Darbo ginčų sprendimas ir darbo bylos
  • Kolektyviniai santykiai ir derybos su profsąjungomis
  • Darbo organizavimo pakeitimai ir atleidimai
  • Agentūriniai darbuotojai
  • Sauga darbe

Kvalifikacija

Justinas turi daugiau kaip 20 metų profesinės patirties konsultuojant klientus darbo teisės klausimais įmonėse, darbuotojų atleidimo garantijų, darbuotojų komandiravimo klausimais. Jis turi ilgametę ir visapusišką patirtį rengiant bylinėjimosi strategiją, sprendžiant darbo ginčus ir palaikant santykius tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų (darbo tarybų ir profesinių sąjungų). Justinas veda mokymus įmonėse visais darbo teisės klausimais.
Justinas atstovauja vežėjų asociaciją LINAVA, vežėjų įmones, įvairias kitas įmones. Kaip Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto docentas buvo LR Darbo Kodekso projekto (2017) rengimo darbo grupės narys, atstovauja darbdavių interesus LR Trišalėje taryboje. Justinas užsiima akademine veikla, skaito pranešimus konferencijose, atlieka mokslinius tyrimus.

Išsilavinimas ir profesinis tobulinimasis

Vilniaus universitetas, kvalifikacinis teisės magistro laipsnis, 1998
Mykolo Romerio universitetas, Socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis, 2006.
Stažuotė „International labour standards, EC labour standards“. Tarptautinės Darbo Organizacijos mokymo centras (ITCILO), Turinas, 2001.
Stažuotė Kingston University, Kingston upon Thames (London), 2008.
Stažuotė Katalikiškojo Leuven universiteto (Belgija) Darbo teisės institute ir Socialinės teisės institute. 2013.
Stažuotė Neapolio universitete (Università degli Studi di Napoli Federico II), 2015

Narystė profesinėse organizacijose

Lietuvos advokatūros narys, Lietuvos advokatūros IT komiteto pirmininkas (2015 - 2018 m.), narys, Lietuvos advokatūros Garbės Teismo narys.
Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos narys

Darbo patirtis

Darbas Lietuvos Advokatų kontorose nuo 2004 iki 2020
Lietuvos Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA teisininkas, 1998 - 2004 m.
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, dėsto Darbo teisę, vadovauja magistro darbams nuo 2014 m. iki dabar
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas, dėstė Darbo teisę, vadovavo magistro darbams, daktaro disertacijų vadovas, skaitė ES darbo teisės paskaitas užsienio universitetų studentams, 1998 - 2014.
Lietuvos vežėjų įmonių interesų atstovavimas Tarptautinėje vežėjų sąjungoje IRU, IRU socialinių reikalų komisijos narys, IRU teisinių reikalų komisijos narys, 2000-2013
Kolektyvinių derybų šakos ir įmonių lygiu moderatorius, konsultantas, kolektyvinių sutarčių rengėjas
Vilniaus Universiteto teisės klinikos kuratorius

Kita veikla

2017 m. LR Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys.
Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos (LPK) darbo santykių komiteto pirmininkas, narys.
Norminių teisės aktų rengimo įvairių darbo grupių narys
Tarptautinių konferencijų pranešėjas, mokslinių projektų, studijų grupių narys
Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje studentams dėstė darbo teisę
Knygos Advokatūros teisė bendraautorius
Knygos Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos atsakingas redaktorius
Vadovėlio Darbo teisė bendraautorius
Vadovėlio „Flexicurity“ teisinis reguliavimas autorius
Straipsnių įvairiems mokslo žurnalams teisine tematika autorius
Prezentacijos darbo teisės, ES teisės, LegalTech klausimais (įmonėms, ministerijoms, asociacijoms, Lietuvos advokatų tarybai ir kt.)