Global menu

Our global pages

Close

Darbo teisė, Eversheds Lietuva

Kiekviena teisinių paslaugų teikimo sritis yra unikali. Sprendžiant jautrius darbo teisės klausimus, privalu būti ne tik puikiu savo kliento teisės patarėju, bet ir išlikti darbdavio bei darbuotojų partneriu, juos gerbiant ir ieškant sprendimų, kurie būtų tinkami abiem.

Paslaugos

Personalo paieška, įdarbinimas, darbo sąlygų keitimas, darbo sutarčių pasibaigimas - neišvengiami procesai įmonėse. Detalus darbo santykių reglamentavimas sąlygoja pastovią riziką verslui darbo santykių srityje. Mes teikiame visapusiškus patarimus darbo teisės klausimais tiek Lietuvos, tiek užsienio verslininkams. Klientams mes siūlome sprendimus, pritaikytus konkrečiai situacijai.


Lietuvoje taikomos tarptautinių kompanijų tipinės darbo sutartys ar vidaus darbo tvarkos taisyklės dažnai negali būti tiesiogiai taikytinos Lietuvoje ir atrodo neįprastai vietinių teisės normų kontekste. Kai kurie darbdaviui ypač svarbūs darbuotojų įsipareigojimai numatyti sutartyje gali negalioti ar būti neįgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos teisę. Gerai išmanydami Lietuvos darbo teisės problemas bei žinodami užsienio valstybių darbo teisės ypatumus, galime padėti derinant tarptautinių kompanijų žmogiškųjų išteklių politiką bei Lietuvos įstatymų reikalavimus.

Mūsų teisinė pagalba apima šias darbo teisės sritis:

  • darbo sutartys ir kolektyvinės darbo sutartys
  • profesinės sąjungos, darbo tarybos, darbuotojų konsultavimas ir informavimas
  • įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių ruošimas
  • darbuotojų akcijos ir darbuotojų skatinimo įmonės akcijomis programos
  • grupinis ir individualus atleidimas iš darbo bei su darbo sutarties nutraukimu susijusių išmokų klausimai
  • darbo bylos
  • paskyrimas dirbti užsienyje, stažuotės ir susiję klausimai, tokie kaip socialinis draudimas, leidimai apsigyventi, leidimai dirbti, vizos ir imigracijos klausimai.

Klientai

Didelės apimties teisinės paslaugos vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių

Mūsų teisininkai teikė visapusiškas įmonių teisės konsultacijas vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių.

Teisinės konsultacijos didžiausiam kosmetikos mažmenininkui Lietuvoje

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė plačios apimties konsultacijas darbo teisės klausimais didžiausiam Lietuvoje kosmetikos mažmenininkui. Mūsų teisininkai parengė darbo sutartis ir teikė konsultacijas sudėtingais darbo teisės klausimais.

Darbo teisės konsultacijos tarptautinei farmacijos įmonei

Advokatų kontora teikė visapusiškas teisines paslaugas tarptautinei farmacijos bendrovei darbuotojų perkėlimo klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Vokietijos elektros prietaisų gamintojų

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė darbo sutartis ir konsultavo kitais darbo teisės klausimais vieną didžiausių Vokietijos elektros prietaisų gamintojų.

Konsultacijos darbo teisės klausimais vienai didžiausių Suomijos prekybos bendrovių

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienai didžiausių Suomijos prekybos bendrovių įmonės valdymo ir darbo teisės klausimais.

Verslo restruktūrizavimo teisinės paslaugos

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje realaus laiko tiekėjų verslo reorganizavimo Lietuvoje klausimais, įskaitant konsultacijas turto ir darbuotojų perkėlimo klausimais.

Nuolatinės teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora teikia teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie Europos Sąjungos direktyvų ir Pasaulio sveikatos organizacijos įstatymų taikymą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Teisiniai patarimai statybos bendrovei darbuotojų perkėlimo klausimais

Mūsų advokatų kontora suteikė teisines konsulatcijas vienai didžiausių statybos bendrovių darbuotojų perkėlimo klausimais.

Teisinė pagalba darbo teisės srityje darbuotojų perkėlimo klausimais farmacijos įmonei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius buvo farmacinės įmonės teisinis patarėjas. Mūsų teisininkai patarė darbuotojų perkėlimo iš Lietuvos atstovybės kliento dukterinę įmonę klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Lietuvos pieno produktų gamintojų

Mūsų advokatai parengė įmonės vadovo darbo dokumentus vienam didžiausių Lietuvos pieno produktų gamintojų.

Patarimai darbo teisės klausimais statybos bendrovei

Mes suteikėme teisines paslaugas visiškos materialinės atsakomybės sutarčių ir kitais darbo teisės klausimais. Taip pat padėjome klientui formuluoti derybų strategiją su Darbo inspekcija.

Teisinės paslaugos tarptautinei farmacijos įmonei

Tarptautinė farmacijos įmonė įpareigojo advokatų kontorą atlikti savo atstovybės likvidavimo procedūrų studiją. Kontoros Darbo teisės grupė parengė teisinių dokumentų, susijusių su darbuotojų perkėlimu, patikrinimą.

Keleto stambių įmonių teisės patikrinimų projektų

Advokatų kontora Eversheds Saladžius atliko keletą stambių įmonių teisinių patikrinimų. Teikiamos teisinės paslaugos apėmė žmogiškųjų išteklių bei darbo teisės klausimus. Mes tikrinome darbo, kolektyvines bei kitas susijusias sutartis, santykius su profesinėmis sąjungomis bei kitus svarbius dokumentus.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių IT įmonių

Mes teikėme paslaugas vienai didžiausių IT įmonių vadovo atleidimo procedūrų klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautinei sveikatos apsaugos kompanijai

Advokatai konsultavo tarptautinę sveikatos apsaugos kompaniją atstovybės vadovo įdarbinimo klausimais.

Teisinė studija užsienio kapitalo baldų gamintojui Lietuvoje

Advokatų kontora parengė lygaus darbo užmokesčio koncepcijos teisinę studiją užsienio kapitalo baldų gamintojui Lietuvoje.

Teisinės paslaugos tarptautinei vaikų maisto gamybos įmonei

Advokatų kontora parengė išsamią darbuotojų saugos darbe studiją. Šią įmonę kontora taip pat konsultavo kitais darbo teisės klausimais.

 

 

Jonas Saladžius

  • Vadovaujantysis partneris
  • +370 5 239 2391
  • E-mail