Global menu

Our global pages

Close

Paslaugos asmens duomenų apsaugos srityje

Asmens duomenų apsaugos svarba šiuolaikiniame verslo pasaulyje yra neabejotina. Duomenų tvarkymo reglamentavimo žinios būtinos siekiant užtikrinti asmens privatumą, įstatymų laikymąsi bei verslo tikslų pasiekimą.

Eversheds tarptautinė profesionalų komanda turi didžiulę patirtį duomenų apsaugos ir privatumo praktikos srityje. Esame pasirengę suteikti mūsų klientams aukščiausios kokybės teisines konsultacijas duomenų apsaugos teisės aktų taikymo bei įgyvendinimo versle klausimais.

Klientai mumis pasitiki rengiant sudėtingus korporacinės atitikties dokumentus, taip pat sprendžiant kasdienius iššūkius, susijusius su duomenų apsauga. Mūsų specialistai pasirengę užtikrinti koordinuotą, tikslinį, efektyvų darbą, kurio rezultatas - praktiniai sprendimai, atitinkantys Jūsų verslo poreikius bei specifiką.

Paslaugos

Mūsų siūloma patirtis duomenų apsaugos srityje apima:

  • tarptautinio asmens duomenų perdavimo taisyklės ir kiti dokumentai
  • asmens duomenų teisinės apsaugos klausimai elektroninėje erdvėje
  • teisinio reglamentavimo aspektai naudojant slapukus (angl. cookies), kitas duomenų rinkimo elektroninėje erdvėje priemones
  • duomenų apsaugos teisiniai aspektai įmonių įsigijimo ir susijungimo bei kitų stambių sandorių kontekste
  • teisės aktų reguliuojančių asmens duomenų apsaugą ir laisvą informacijos judėjimą suderinamumo klausimai
  • teisės klausimai dėl asmens duomenų kaupimo/saugojimo
  • asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai kompiuterinės debesijos kontekste
  • konsultacijos ir pagalba duomenų saugumo pažeidimo klausimais
  • konsultacijos ir pagalba bendraujant su priežiūros institucijomis bei teismuose
  • mokymų/seminarų rengimas asmens duomenų apsaugos klausimais

Patirtis asmens duomenų apsaugos srityje:

Teikėme išsamias teisines konsultacijas JAV duomenų valdytojui asmens duomenų apsaugos srityje.

Teikėme teisines konsultacijas atlikdami įmonės veiklos atitikties vertinimą duomenų apsaugos srityje; atstovavome klientą santykiuose su nacionaline priežiūros institucija leidimų išdavimo klausimais.

Teisinės konsultacijos vienai didžiausių programinės įrangos gamintojų pasaulyje asmens duomenų apsaugos, programinės įrangos ir technologijų licencijavimo klausimais bei kt.

Konsultavome stambią Skandinavijos kapitalo įmonę asmens duomenų tvarkymo klausimais vykdant tiesioginės rinkodaros veiklą.

Kontora teikė plačios apimties teisines paslaugas vienai pirmaujančių įmonių veikiančių informacinių technologijų sektoriuje. Rengėme taisykles/procedūras klientui duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės bei informacinių technologijų srityse.

Mūsų kontoros ekspertų komanda konsultavo vieną didžiausių pasaulyje kosmetikos pramonėje veikiančių įmonių asmens duomenų perdavimo į valstybes nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE) klausimais, įskaitant kliento atstovavimą duomenų priežiūros institucijose leidimų išdavimo klausimais.