Global menu

Our global pages

Close

Energetika, Eversheds Lietuva

Advokatų kontoros EvershedsSaladžius teisininkai yra patyrę energetikos srities specialistai, todėl esame pajėgūs teikti teisines paslaugas tiek vietos, tiek ir tarptautinėms energetikos ir komunalinių paslaugų įmonėms, veikiančioms griežtai reguliuojamame energetikos sektoriuje.
 
Mūsų tarptautinė teisininkų komanda, kurią sudaro virš 80 teisininkų, dirbančių energetikos srityje, puikiai supranta energetikos pramonę, pagrindinių rinkos žaidėjų veiklą bei reguliavimo ir konkurencijos aspektus.

Paslaugos

Mūsų energetikos srities specialistai turi didelę patirtį įgyvendinat naftos, dujų, suskystintų gamtinių dujų, elektros energijos, atsinaujinančių ir tvarios energijos išteklių projektus.

Esame pasirengę suteikti mūsų energetikos sektoriaus klientams pilną teisinių paslaugų spektrą į pagalbą pasitelkdami ir kitų sričių nemažai patirties bei aukštą kvalifikaciją turinčius Eversheds Saladžius darbuotojus, veikiančius tokiose srityse kaip planavimas, aplinkosauga, statybų teisė, viešieji pirkimai ir konkurencijos teisė.

Advokatų kontora teikia teisines paslaugas šiose energetikos teisės srityse:

 • teisinės paslaugos energetikos įmonių įsigijimų ir susiliejimų bei formavimo klausimais, taip pat galimybė atlikti pilną arba dalinį teisinį auditą
 • konsultacijos reguliaciniais ir kitais teisinės atitikties klausimais (aptariant teisinį reguliavimą Lietuvoje susitikimų metu ar susirašinėjimo būdu, teikiant teisines konsultacijas ir teisines nuomones, susijusias su energetikos srities reguliavimo klausimais, kainodara ir panašiai)
 • pagalba energetikos įmonių finansavimo klausimais (skolų, nuosavo kapitalo finansavimo, akcininkų paskolų, smulkaus kapitalo, užstatų ir įkeitimų klausimais)
 • konsultacijos dėl energijos gamybos įrangos diegimo klausimų
 • teisinė pagalba steigiant bendras įmones
 • konsultacijos dėl aplinkosauginių aspektų energetikos srityje
 • teisinė pagalba ruošiant ir derantis dėl pirkimo - pardavimo, tiekimo bei kitų komercinių sutarčių
 • konsultacijos statybų klausimais (nuosavybės, žemės nuomos,taršos, leidimų ir atitikties klausimais. Taip pat konsultacijos, susijusios su detaliuoju planavimu ir paskirstymu zonomis, statybų sutarčių, renovacijų ar įrangos modernizavimo sutarčių klausimais)
 • konsultacijos konkurencijos leidimų, antimonopoliniais ir kitais su konkurencijos teise susijusiais klausimais
 • teisinės paslaugos kitais teisiniais klausimais

Klientai

Atstovavome potencialų pirkėją ketinant įsigyti naftos perdirbimo įmonės akcijas

Advokatų kontora atstovavo potencialų pirkėją ketinant įsigyti naftos perdirbimo įmonės akcijas. Sandorio vertė daugiau nei 1 mlrd. USD. Kontora atliko keletą įsigijimo objekto teisinių patikrinimų, parengė įvairius teisinius pasiūlymus, akcininkų sutartis bei patarė finansų struktūros klausimais.

Konsultacijos privatizavimo klausimais

Tarptautinės dujų įmonės pavedimu advokatų kontora teikė konsultacijas AB Lietuvos dujos privatizavimo klausimais. Advokatų kontora Eversheds Saladžius atliko AB Lietuvos dujos teisinį patikrinimą, o taip pat konsultavo klientą kitais investicijų ir privatizavimo klausimais (akcininkų ir akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių klausimais).

Teisinės konsultacijos tarptautinei naftos bendrovei

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas tarptautinei naftos bendrovei įvairiais įmonės valdymo klausimais. Ši klientą mes taip pat konsultavome įsigyjant lengvųjų naftos produktų gamybos terminalą bei svarbų naftos terminalą Lietuvoje, įvairiais degalų tiekimo sutarčių klausimais bei kitais svarbiais teisiniais klausimais.

Teisinės konsultacijos elektros energijos ir šilumos tiekimo įmonei

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas elektros energijos ir šilumos tiekimo įmonei Kaune. Sandorio vertė daugiau nei 250 milijonų JAV dolerių. Teikėme teisines paslaugas dėl verslo perleidimo/ilgalaikės nuomos. Derėjomės ir susitarėme dėl finansavimo priemonių su ERPB bei parengėme ilgalaikės nuomos/perleidimo sutartį su privačiu operatoriumi.

Teisinės konsultacijos didžiausiai Skandinavijos energetikos ir šilumos tiekimo kompanijai

Eversheds Saladžius nuolat konsultuoja didžiausią Skandinavijos energetikos ir šilumos tiekimo kompaniją įvairiais investicinių projektų klausimais energetikos ir šilumos sektoriuje Lietuvoje. Advokatų kontora taip pat patarė klientui visais projekto finansavimo klausimais, susijusiais su biokuru ir atliekomis kūrenama termofikacine elektrine Lietuvoje (pirmąja biokuru ir atliekomis kūrenama termofikacine elektrine Baltijos valstybėse).

Konsultavome tarptautinę atliekų tvarkymo įmonę aplinkosaugos klausimais

Advokatų kontora konsultavo tarptautinę atliekų tvarkymo įmonę aplinkosaugos klausimais, o taip pat teikė teisines konsultacijas, susijusias su viešųjų pirkimų konkursais atliekų tvarkymo srityje.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo Lietuvoje galimybių studija

Kartu su tarptautiniu techniniu konsultantu bei audito kompanija PricewaterhouseCoopers teikėme išsamias teisines konsultacijas Ūkio ministerijai dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo Lietuvoje galimybių studijos.

Konsultacijos elektros energijos įsigijimo klausimais

Advokatų kontora konsultavo kelias didžiausias Lietuvos gamybos įmones elektros energijos įsigijimo klausimais.

Teisinė pagalba reguliaciniais klausimais

Lietuvos Energetikos ministerija paskyrė advokatų kontorą teikti teisines konsultacijas šios srities reguliavimo klausimais.

Teisinė pagalba didžiausiam Lietuvos elektros energijos tiekėjui

Eversheds Saladžius teikė teisines konsultacijas didžiausiam Lietuvos elektros energijos tiekėjui įmonės valdymo, jos organų kompetencijos, taip pat įmonės organų narių atsakomybės ir kitais su tuo susijusiais klausimais.

Konsultavome pasaulyje pirmaujančią elektros energijos gamybos įmonę

Eversheds Saladžius konsultavo pasaulyje pirmaujančią elektros energijos gamybos įmonę teisės klausimais Lietuvoje. Konsultacijos apėmė komercinės, ginčų sprendimo ir viešųjų pirkimų teisės sritis, reguliavimo aspektus bei Lietuvos teismų praktiką.

Konsultacijos tarptautinei atliekų tvarkymo ir valymo paslaugas teikiančiai įmonei

Advokatų kontora konsultavo tarptautinę atliekų tvarkymo ir valymo paslaugas teikiančią įmonę.

Jonas Saladžius

 • Vadovaujantysis partneris
 • +370 5 239 2391
 • E-mail