Global menu

Our global pages

Close

Europos Sąjungos teisė, Eversheds Lietuva

Kai mąstome apie Europos Sąjungą, jaučiames taip, kaip jaučiasi kiekvienas palankaus brizo sulaukęs jūreivis niekada nesibaigiančiose lenktynėse su laiku. Analogiškai, šiuolaikinio verslo žmonės turėtų pasinaudoti Europos Sąjungos teisės skaidrumo, viršenybės bei efektyvaus įgyvendinimo suteikiamais privalumais. Tereikia žinoti, kad kūrybingi mūsų komandos teisininkai padės kiekvienam klientui nedelsiant pasinaudoti Europos teisės suteikiamomis galimybėmis įgyvendinant naujausias jų verslo idėjas.

Paslaugos

Tradiciškai vadinami Europos Sąjungos teisės principais tokie principai kaip įsisteigimo laisvė, paslaugų teikimo laisvė, laisvas kapitalo, darbuotojų judėjimas bei konkurencijos taisyklės sudaro tik nūdienos Europos nuostatų ledkalnio viršūnę.

Vis daugiau su verslu susijusių aplinkos, socialinės apsaugos, mokesčių, intelektinės nuosavybės, Europos privatinės teisės ir kitų sričių tampa Europos Sąjungos teisės reguliavimo objektais. Nuo šiol nacionaliniai įstatymai gali būti ginčijami nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teismuose dėl jų atitikimo ES teisei.

Mūsų advokatų kontoros specialistų komanda teikia konsultacijas ES teisės, ES teisės derinimo su nacionaline teise klausimais, bei rengia teisinius dokumentus ir pasiūlys tinkamus teisinius sprendimus.

Mūsų teisinės paslaugos apima šias Europos Sąjungos teisės sritis:

 • ES konkurencijos teisė
 • ES intelektinės nuosavybės teisė
 • ES darbo teisė
 • ES mokesčių teisė
 • ES aplinkos apsaugos teisė
 • Europos privatinė teisė
 • Laisvas prekių judėjimas
 • Laisvas darbuotojų judėjimas
 • Laisvas kapitalo ir mokėjimų judėjimas
 • Įsisteigimo laisvė
 • Laisvas paslaugų teikimas
 • Konsultacijos dėl nacionalinių teisės aktų atitikimo ES teisei
 • Procedūrinių dokumentų rengimas
 • Kreipimaisi dėl preliminarių nutarimų
 • Atstovavimas nacionaliniuose ir ES teismuose

Klientai  

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie kai kuriuos Europos Sąjungos teisės taikymo aspektus, ruošė visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentaciją ir konsultavo kitais teisiniais klausimais.

Parengta teisinė studija apie Europos Bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė teisinę studiją apie Europos bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu. Šios studijos tikslas buvo apžvelgti ir pristatyti esamą įstatyminę aplinką Europos bendrovės steigimui Lietuvoje, remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių Europos bendrovės veiklą, analize. Teisinė studija aptarė įstatyminius reikalavimus, susijusius su Europos Bendrovės steigimu Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, Europos bendrovės formavimo būdus ir galimybes juos pritaikyti kliento atveju, bendrovės teisinę padėtį ir jos veiklos teisinį reglamentavimą, valdymą ir pertvarkymą, Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotos buveinės perkėlimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, darbuotojų dalyvavimą Europos bendrovės veikloje bei apskaitos ir mokesčių nuostatas.

Prezentacija įmonės valdymo klausimais Solvay Pharmaceuticals GmbH Baltijos regiono vadovybei Londone

Vadovaujantis partneris Jonas Saladžius ir partneris Rimtis Puišys pristatė prezentaciją įmonės valdymo klausimais farmacijos bendrovės Solvay Pharmaceuticals GmbH Baltijos regiono vadovybei Londone.

Konsultacijos Europos Sąjungos teisės klausimais tarptautinei advokatų kontorai Londone

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė konsultacijas Europos Sąjungos teisės klausimais tarptautinei advokatų kontorai Londone. Klientą konsultavome Įmonių teisės XI-osios Direktyvos taikymo Lietuvoje klausimais.

Tarptautinės nekilnojamojo turto bendrovės užsakymu Advokatų kontora paruošė Studiją apie Europos ekonominių interesų grupes

Advokatų kontora parengė Studiją apie Europos ekonominių interesų grupes tarptautinei nekilnojamojo turto vystymo bendrovei. Ši Studija apžvelgia Lietuvos įstatyminę bazę siekiant steigti Europos ekonominių interesų grupę, reglamentuojamą Europos Sąjungos įstatymais.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių

Advokatų kontoros ekspertų komanda konsultavo vieną didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių. Mūsų teisininkai teikė visapusišką teisinę pagalbą vykdant įmonės restruktūrizavimą Lietuvoje. Mes parengėme ir peržiūrėjome bendrovės valdymo organų sprendimus ir įvairias komercines sutartis atsižvelgiant į Europos Sąjungos įstatyminius reikalavimus.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora teikia teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie Europos Sąjungos direktyvų ir Pasaulio sveikatos organizacijos įstatymų taikymą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Konsultavome didžiausios Norvegijos naftos bendrovės dukterinę įmonę

Kontora konsultavo didžiausios Norvegijos naftos bendrovės dukterinę įmonę konkurencijos reguliavimo klausimais ir padėjo parengti leidimus vykdyti koncentraciją Lietuvoje.

Oracle

Kontoros komanda teikė teisinę pagalbą Oracle ECE Ltd. filialui konkurencijos klausimais.

Danone

Advokatų kontora teikia teisines paslaugas Danone kompanijai įmonių ir ES teisės klausimais dėl pieno pirkimo nuostatų.

Teisinė pagalba tarptautinei atliekų tvarkymo bendrovei

Advokatų kontora atstovavo tarptautinę atliekų tvarkymo bendrovę atliekų tvarkymo viešųjų pirkimų konkursuose bei konsultavo konkurencijos nuostatų klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui

Advokatų kontora ir toliau teikė teisinę pagalbą tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui konkurencinės ir ES teisės klausimais.

 

 

 

 

Jonas Saladžius

 • Vadovaujantysis partneris
 • +370 5 239 2391
 • E-mail