Global menu

Our global pages

Close

Finansų teisė, Eversheds Lietuva

Mes sukūrėme aukšto lygio komandą, turinčią specialių žinių ir patirties bankininkystės ir finansų teisės srityje. Mūsų komanda konsultavo daugelį bankų ir kitų finansinių įstaigų dėl jų veiklos atitikimo bankininkystės teisei, sandorių finansavimo teisinių aspektų bei kitais finansų teisės klausimais. Mes atstovavome nemažai įmonių, joms teikiant paskolas ir garantijas ar imant paskolas. Kapitalo rinkos plėtra Lietuvoje paskatino mūsų teisininkus specializuotis vertybinių popierių srityje. Ar bendrovė leistų obligacijas, ar siektų pritraukti kapitalą pirminio ar antrinio viešojo akcijų platinimo būdu, mes esame pasiruošę išspręsti visus teisinius klausimus

Paslaugos

Advokatų kontora turi daug patirties sudarant ir vykdant įvairias sutartis finansų teisės srityje, rengiant ir diegiant finansinius instrumentus.

Mes atstovaujame klientus valstybinėse institucijose gaunant licencijas finansų įstaigoms.

Advokatai gali padėti derantis su banku, draudimo įmone, finansų tarpininku bei ruošiant įvairias banko, draudimo ar finansų tarpininko paslaugų sutartis. Mes ruošiame komforto laiškus, dokumentus, reikalingus kreditui gauti, bei duodame teisinę nuomonę finansų teisės srityje.

Mūsų teisinė pagalba apima šias finansų teisės sritis:

 • teisinės konsultacijos kapitalo rinkos klausimais
 • teisinės konsultacijos finansinių instrumentų, įskaitant paskolas, sindikuotas paskolas, kreditus, obligacijas, išvestinius vertybinius popierius, klausimais
 • teisinė pagalba projektų ir prekybos finansavimo klausimais
 • teisinių dokumentų, susijusių su bankais, draudimu, lizingu ir kt., ruošimas
 • bankų, draudimo kompanijų ir kitų finansinių įstaigų licencijų gavimas
 • kapitalo pakankamumo ir kitų nustatytų rodiklių atitikimo klausimai
 • bankų, draudimo kompanijų teisinis patikrinimas, susijungimai ir įsigijimai
 • alternatyvių investavimo strategijų Lietuvos pirminėje ir antrinėje vertybinių popierių rinkoje teisinis pagrindimas
 • visų rūšių sandoriai, susiję su akcijomis (su ar be balsavimo teisės, privilegijuotų ir paprastų akcijų ir kiti)
 • kredito gavėjų ir skolintojų mokumo teisinis patikrinimas
 • skolų atidėjimas ir pertvarkymas.

Klientai

Konsultacijos įmonių teisės klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui

Advokatų kontora patarė įmonių teisės klausimais, rengė bendrovės valdymo organų sprendimus, taip pat teikė teisinę pagalbą investavimo klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui. Mūsų teisininkai taip pat patarė šiam Prancūzijos gamintojui investicijų Lietuvoje klausimais.

Investicinis projektas bankų sektoriuje

Advokatų kontora konsultavo Skandinavijos investicinį fondą investicijų į vieną Lietuvos bankų klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Lietuvos bankų

Mūsų advokatai teikė teisines konsultacijas bankininkystės ir finansų klausimais vienam didžiausių Lietuvos bankų.

Teisinės paslaugos finansavimo klausimais vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas finansavimo klausimais vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių. Mūsų teisininkai konsultavo finansų ir įmonių teisės klausimais, o taip pat parengėme bendrovės organų sprendimų projektus bei peržiūrėjome įvairių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, siekiant apsaugoti sindikuotą paskolą, dokumentaciją. Be to, teikėme teisinę pagalbą kitais svarbiais klausimais ir parengėme teisines išvadas dėl užsienio sindikuotos paskolos.

Teisinė pagalba vienai didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių

Advokatų kontoros ekspertų komanda konsultavo vieną didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių. Mūsų teisininkai teikė visapusišką teisinę pagalbą vykdant bendrovės verslo restruktūrizavimą Lietuvoje. Taip pat konsultavome dukterinės bendrovės finansavimo ir įstatinio kapitalo didinimo klausimais.

Teisinė pagalba didžiausiam Lietuvos kosmetikos mažmenininkui įstatinio kapitalo didinimo klausimais

Advokatų kontora Everesheds Saladžius teikė visapusišką teisinę pagalbą didžiausiam Lietuvos kosmetikos mažmenininkui finansavimo struktūros bei įstatinio kapitalo didinimo klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojui

Kontoros advokatai parengė visą būtiną dokumentaciją, susijusią su vieno didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų įstatinio kapitalo didinimu.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulio bankų

Advokatų kontora atstovavo vieną didžiausių pasaulio bankų pasirašant bei registruojant akcijų įkeitimo lakštą.

Teisinės konsultacijos didžiausioms Lietuvos įmonėms

Didžiausių Lietuvos akcinių bendrovių užsakymu advokatų kontora vykdė keletą projektų, susijusių su privalomuoju akcijų išpirkimu.

Teisinės paslaugos Amerikos nekilnojamojo turto investicijų fondui

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas siekiant įregistruoti Amerikos nekilnojamojo turto investicijų fondo įsteigtą dukterinę bendrovę Lietuvoje stambiems infrastruktūriniams objektams įsigyti.

Vieno didžiausių Lietuvos alaus gamintojų konsultavimas

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė konsultacijas komercinės ir finansų teisės klausimais vienam didžiausių Lietuvos alaus gamintojų. Buvo parengta akcijų pasirašymo sutartis, teisiškai įvertintas akcijų išleidimo prospektas, suteiktos teisinės konsultacijos kompanijos valdymo ir kitais susijusiais klausimais.

Teisinė pagalba vienam iš didžiausių Lietuvos komercinių bankų

Mes parengėme išsamią teisinę ataskaitą apie vieno didžiausio Lietuvoje komercinio banko Tarybos ir Valdybos narių teises ir pareigas tinkamo bendrovės valdymo srityje. Taip pat parengėme prezentaciją, apžvelgiančią pagrindinius ataskaitos aspektus, ir ją pristatėme Banko Tarybos ir Valdybos nariams.

Vieno iš didžiausių komercinių bankų Lietuvoje nekilnojamojo turto teisinis įvertinimas

Mes įvykdėme vieno didžiausių Lietuvos komercinių bankų dukterinės nekilnojamojo turto įmonės turto išsamų teisinį patikrinimą.

Teisinė pagalba Vokietijos lizingo bendrovei

Mes teikėme teisines paslaugas Vokietijos lizingo bendrovei Lietuvos teisinės aplinkos klausimais. Parengėme komentarus ir ataskaitą apie lizingo teisinius aspektus, o taip pat pristatėme teisinę Lietuvos lizingo rinkos studiją.

Teisinė pagalba stambiai Skandinavų transporto kompanijai

Mūsų advokatai konsultavo vieną iš pagrindinių Skandinavijos transporto kompanijų įmonių teisės ir kitais teisiniais klausimais. Mes taip pat patarėme klientui vertybinių popierių registravimo ir apskaitos klausimais.

Teisinės konsultacijos Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimo klausimais

Valstybės turto fondo pavedimu atlikome Lietuvos žemės ūkio banko teisinį patikrinimą jo potencialaus privatizavimo tikslais. Banko privatizavimo tikslais mes taip pat parengėme akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, teikėme pagalbą derybose ir kitais susijusiais klausimais.

Teisinės konsultacijos stambiam komerciniam bankui Lietuvoje

Advokatų kontora teikė konsultacijas stambiam komerciniam bankui teisiniais klausimais, susijusiais su dviejų Lietuvoje veikiančių komercinių bankų veiklos integravimu.

Teisinė pagalba JAV investicijų bendrovei

Mūsų advokatai konsultavo stambią JAV investicijų bendrovę (kapitalas 50 mln. JAV dolerių), JAV viešojo sektoriaus fondų, finansinės veiklos ir hipotekos įstatyminės bazės Lietuvoje klausimais.

Teisinės konsultacijos Vokietijos lizingo grupei

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą Vokietijos lizingo grupei Lietuvos investicinės aplinkos klausimais. Mes parengėme išsamią lizingo sutartį, o taip pat teikėme komentarus ir suformulavome ataskaitą apie lizingo teisinius aspektus.

Teisinės konsultacijos finansinių instrumentų klausimais Jungtinės Karalystės laivų vilkimo paslaugų bendrovei Lietuvoje

Mūsų kontora pateikė išsamią teisinę nuomonę dėl finansinių instrumentų (vertė 50 mln. Didžiosios Britanijos svarų) Jungtinės Karalystės laivų vilkimo paslaugas teikiančiai kompanijai. Be to, mūsų teisininkai konsultavo šią kompaniją garantijų klausimais.

Konsultacijos ilgalaikio turto lizingo klausimais stambiai naftos kompanijai

Mūsų advokatų kontora teikė teisines paslaugas stambiai naftos kompanijai ilgalaikio turto lizingo klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje PET tiekėjų (sandorio vertė 10 mln. JAV dolerių)

Mūsų advokatų kontora atstovavo vienam didžiausių pasaulyje PET tiekėjų finansinių instrumentų klausimais.

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių Lietuvos bankų

Mūsų teisininkai teikė teisines paslaugas įvairiais bankininkystės ir finansų teisės klausimais vienam didžiausių Lietuvos bankų.

Teisinės konsultacijos keliems tarptautiniams bankams dėl sindikuotų paskolų

Advokatų kontora suteikė teisines paslaugas keliems tarptautiniams bankams sindikuotų paskolų organizavimo klausimais.

Teisinės paslaugos finansavimo klausimais vienam didžiausių Didžiosios Britanijos investuotojų Lietuvoje

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas finansavimo klausimais vienam didžiausių Didžiosios Britanijos investuotojų Lietuvoje. Mūsų teisininkai patarė visais projekto finansavimo klausimais.

Teisinės paslaugos stambiai Vokietijos įmonei

Mes teikėme teisines paslaugas stambiai Vokietijos įmonei įvairiais projekto finansavimo klausimais.

Sandorių sudarymo konsultacijos Nordea Bank, didžiausiam Skandinavijos bankui

Didžiausio Skandinavijos banko Nordea Bank pavedimu Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė įsigijimo sandorį ir teikė teisinę pagalbą įsigyjant Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus verslą, o taip pat atstovavo pirkėjui derybose.

Teisinės konsultacijos Suomijos finansinės nuomos įmonei

Mes parengėme įmonės, vykdančios informacinių technologijų produktų finansinę nuomą, būsimosios veiklos teisinį tyrimą. Taip pat teikėme įvairias konsultacijas verslo plėtros klausimais Lietuvoje.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių bankų Lietuvoje

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė pagrindinių banko dokumentų suderinamumo su Lietuvos Bankų nuostatais tyrimą remiantis ES plėtros nuostatomis.

Teisinės paslaugos PricewaterhouseCoopers

Mūsų ekspertų komanda teikė teisines konsultacijas banko likvidavimo, skolos išieškojimo iš vietinio banko Lietuvoje bei kitais susijusiais klausimais.

Teisinės paslaugos Didžiosios Britanijos baldų gamintojui

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo vieną didžiausių pasaulio baldų gamintojų grupės finansavimo klausimais.

Kauno miesto savivaldybė

Advokatų kontora ir toliau konsultavo multifunkcinės sporto ir laisvalaikio arenos Kauno saloje projektavimo, statybos ir naudojimo koncesijos sutarties klausimais.

Homburg grupė (kompanija, listinguojama Toronto ir Amsterdamo Euronext vertybinių popierių biržose)

Advokatų kontora atstovavo Homburg kompaniją pardavimo su paskesne nuoma projekte, tai pat patarė projekto finansavimo klausimais. Tai buvo didžiausias iki šiol pardavimo ir paskesnės nuomos sandoris Baltijos šalyse.

Finansinių paslaugų holdingo kompanija

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas įvairiais draudimo ir finansinių paslaugų klausimais vienai iš stambiausių finansinių paslaugų holdingo kompanijų.

Jonas Saladžius

 • Vadovaujantysis partneris
 • +370 5 239 2391
 • E-mail