Global menu

Our global pages

Close

Įmonių teisė, Eversheds Lietuva

Kuo ypatinga įmonių teisės sritis? Mūsų įmonių teisės grupė puikiai išmano savo kliento verslo aplinką - jo ūkio šaką ir konkurentus, strateginius tikslus ir plėtros kryptis, investavimo planus, pagrindines verslo rizikas, korporatyvinę filosofiją ir etiką. Verslo išmanymas suteikia galimybę pasiūlyti ypatingos vertės įmonių teisės paslaugas, teikiant jas greitai ir efektyviai. Šitaip mūsų klientas gauna dvigubą naudą: kvalifikuotą ir visada užtikrintą teisės eksperto pagalbą, bei tikrumą, kad jam visada bus suteiktos paslaugos, kurių tikrai reikia.

Paslaugos

Glaudžiai bendradarbiaudami su klientais, advokatų kontoros advokatai yra įgiję daug patirties, kurios dėka gali patarti visais įmonių teisės klausimais.

Klientams pageidaujant, rengiame įmonės vidaus dokumentus teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, taip pat prižiūrime įmonėje vykstančius valdymo procesus.

Mūsų paslaugos apima konsultacijas visais įmonių valdymo klausimais, įskaitant sprendimus, susijusius su įmonės vadovų bei įmonės valdymo ar priežiūros organų atsakomybe ir atskaitomybe.

Verslas reorganizuojamas dėl daugelio priežasčių. Keičiantis rinkos situacijai, gali tapti gyvybiškai svarbu visiškai integruotą įmonę greitai ir efektyviai reorganizuoti skaidymo būdu, atskiriant įmonės veiklą, ir atvirkščiai, integruoti kelias susijusias įmones. Tam, kad skaidymas ar susiliejimas būtų efektyvus, reorganizavimą būtina įvertinti teisiniu aspektu, atsižvelgiant į daugelį veiksnių, galinčių įtakoti ne tik patį restruktūrizavimo procesą, bet ir įmonės veiklą po jo.

Mes galime pasiūlyti novatoriškus, kokybiškus ir įgyvendinamus sprendimus. Taip pat padedame klientams išlaikyti egzistuojančius verslo ryšius bei plėstis į naujas rinkas.

Mūsų pagalba apima šias veiklos sritis įmonių teisės srityje:

 • akcinių bendrovių, kitų įmonių, filialų, atstovybių ir ne pelno organizacijų steigimas ir likvidavimas
 • Lietuvos įmonių ir tarptautinių kompanijų pertvarkymas, restruktūrizavimas ir reorganizavimas
 • bendrų įmonių steigimas ir likvidavimas
 • teisinės konsultacijos dėl akcininkų teisių ir akcininkų sutarčių
 • pilnos ir ribotos apimties teisinis patikrinimas
 • įmonių vidaus dokumentų tvarkymas ir suderinimas su įmonių teisės reikalavimais
 • vadovų įsipareigojimai, atsakomybė ir atskaitomybė
 • bankroto ir nemokumo klausimai.

Klientai 

Teisinės paslaugos stambiai Skandinavijos energijos ir šilumos kompanijai

Advokatų kontora konsultavo stambią Skandinavijos energijos ir šilumos kompaniją Lietuvos energetikos įmonės akcijų įsigijimo klausimais. Advokatų kontora taip pat atstovauja šią kompaniją ir kituose stambiuose investiciniuose projektuose Lietuvoje.

Nuolatinės teisinės paslaugos Norvegijos naftos kompanijai

Advokatų kontora teikia teisines paslaugas vienai didžiausių Norvegijos naftos kompanijų dėl įvairių komercinių sandorių, veiklos licencijavimo ir kitais verslo teisiniais klausimais Lietuvoje.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių farmacijos kompanijų Lietuvoje

Mes atstovavome vieną didžiausių farmacijos kompanijų įmonių ir komercinės teisės, bei naujo farmacijos įstatymo taikymo klausimais.

Teisinės paslaugos naftos ir dujų kompanijai (KazMunaiGaz)

Advokatų kontora konsultavo naftos ir dujų kompaniją KazMunaiGaz ketinant įsigyti akcijas didžiausioje Baltijos šalių akcinėje bendrovėje Mažeikių nafta. Sandorio vertė daugiau nei 1 mlrd. USD.

Teisinės paslaugos viešosios ir privačios partnerystės projekte, susijusiame su sporto ir laisvalaikio sritimi

Advokatų kontora konsultavo Kauno miesto savivaldybę, vienos didžiausių daugiafunkcinių arenų Lietuvoje vystymo klausimais.

Teisinės paslaugos finansavimo klausimais vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas finansavimo klausimais vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių. Mūsų teisininkai konsultavo finansų ir įmonių teisės klausimais, o taip pat parengėme bendrovės organų sprendimų projektus bei peržiūrėjome įvairių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, siekiant apsaugoti sindikuotą paskolą, dokumentaciją. Be to, teikėme teisinę pagalbą kitais svarbiais klausimais ir parengėme teisines išvadas dėl užsienio sindikuotos paskolos.

Teisinė pagalba vienai didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių

Advokatų kontoros ekspertų komanda konsultavo vieną didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių. Mūsų teisininkai teikė visapusišką teisinę pagalbą vykdant bendrovės verslo restruktūrizavimą Lietuvoje. Taip pat konsultavome dukterinės bendrovės finansavimo ir įstatinio kapitalo didinimo klausimais.

Teisinė pagalba didžiausiam Lietuvos kosmetikos mažmenininkui įstatinio kapitalo didinimo klausimais

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė visapusišką teisinę pagalbą didžiausiam Lietuvos kosmetikos mažmenininkui finansavimo struktūros bei įstatinio kapitalo didinimo klausimais.

Įmonių grupės struktūros teisinė apžvalga didžiausiam viešojo maitinimo tinklui Baltijos šalyse

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė Centrinės ir Rytų Europos regiono įmonių struktūros apžvalgą didžiausiam Baltijos šalyse viešojo maitinimo tinklui. Grupės konsultacijos apėmė korporatyvinių dokumentų peržvalgą bei investicijų apsaugą Centrinėje ir Rytų Europoje.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojui

Kontoros advokatai parengė visą būtiną dokumentaciją, susijusią su vieno didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų įstatinio kapitalo didinimu.

Teisinės konsultacijos didžiausioms Lietuvos įmonėms

Didžiausių Lietuvos akcinių bendrovių užsakymu advokatų kontora vykdė keletą projektų, susijusių su privalomuoju akcijų išpirkimu.

Teisinės paslaugos įmonių ir komercinės teisės klausimais stambiam Baltijos šalių kosmetikos ir parfumerijos tinklui

Mes teikėme teisines paslaugas įmonių ir komercinės teisės klausimais vienam iš Baltijos šalių kosmetikos ir parfumerijos lyderių.

Konsultacijos įmonių ir komercinės teisės klausimais Vokietijos elektros prekių dukterinei bendrovei

Advokatų kontora konsultavo Vokietijos elektros prekių dukterinę bendrovę įvairiais verslo teisės klausimais.

Pilnos apimties teisinės paslaugos tarptautinei biotechnologijų bendrovei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė plačios apimties teisines paslaugas tarptautinei biotechnologijų bendrovei. Mūsų komanda parengė tiekimo sutartis bei įvairias teisines išvadas įmonių teisės klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų

Mūsų komanda teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų. Mes parengėme visą būtiną visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentaciją ir patarėme įvairiais įmonių ir komerciniais klausimais.

Teisinės paslaugos Didžiosios Britanijos baldų gamintojui (Sofa Brands)

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo Didžiosios Britanijos baldų gamintoją įmonių teisės klausimais, padėjo parengti įmonės valdymo organų sprendimus, teikė įmonei teisinę pagalbą tinkamos kapitalo struktūros ir kapitalo didinimo klausimais bei patarė bendrais įmonių ir komercinės teisės klausimais dėl verslo plėtros.

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie kai kuriuos Europos Sąjungos teisės taikymo aspektus, ruošė visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentaciją ir konsultavo kitais teisiniais klausimais.

Teisinės paslaugos PricewaterhouseCoopers

Audito kompanijos PricewaterhouseCoopers užsakymu mūsų advokatai teikė teisines paslaugas keletui gerai žinomų tarptautinių kompanijų.

Konsultacijos įmonių teisės klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui

Advokatų kontora patarė įmonių teisės klausimais, rengė bendrovės valdymo organų sprendimus, taip pat teikė teisinę pagalbą investavimo klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui. Mūsų teisininkai taip pat patarė šiam Prancūzijos gamintojui investicijų Lietuvoje klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautinei verslo informacijos teikimo bendrovei

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas tarptautinei verslo informacijos teikimo bendrovei įmonių teisės klausimais.

Teisinės konsultacijos įsigijimų ir susiliejimų srityje telekomunikacijų bendrovei

Advokatų kontora atliko teisinį patikrinimą bei teikė teisines konsultacijas keletos telekomunikacijų įmonių akcijų įsigijimo klausimais.

Teisinės paslaugos farmacinei bendrovei Solvay Pharmaceuticals GmbH

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas farmacinei bendrovei Solvay Pharmaceuticals GmbH. Mes taip pat padėjome pertvarkyti įmonės veiklą iš atstovybės į uždarąją akcinę bendrovę. Be to, Vadovaujantis partneris Jonas Saladžius ir Partneris Rimtis Puišys parengė ir pristatė prezentaciją įmonės valdymo klausimais Baltijos regiono vadovybei Londone.

Teisinės paslaugos Šveicarijos bendrovei, užsiimančiai prekių tiekimu

Mes teikėme teisines paslaugas Šveicarijos bendrovei, užsiimančiai prekių tiekimu, įmonių teisės ir likvidavimo procedūrų klausimais.

Teisinės paslaugos JAV kapitalo duomenų perdavimo tiekėjui

Mes peržiūrėjome JAV kapitalo duomenų perdavimo tiekėjui akcijų pirkimo - pardavimo dokumentus.

Teisinės paslaugos elektroninių plastikinių kortelių gamintojui

Mūsų komanda konsultavo elektroninių plastikinių kortelių gamintoją įmonių teisės klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautinei farmacijos kompanijai

Mes konsultavome kompaniją formuojant įmonės veiklą Lietuvoje.

Nuolatinė teisinė pagalba vienai didžiausių Vokietijos farmacijos bendrovių Lietuvoje

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas įvairiais įmonių teisės klausimais vienai didžiausių Vokietijos farmacijos bendrovių Lietuvoje.

Konsultacijos darbo teisės klausimais vienai didžiausių Suomijos prekybos bendrovių

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienai didžiausių Suomijos prekybos bendrovių įmonės valdymo ir darbo teisės klausimais.

Išsamios teisinės konsultacijos užsienio kapitalo farmacijos bendrovei

Mūsų advokatai atliko užsienio kapitalo farmacijos bendrovės veiklos teisinę apžvalgą dėl atitikimo Lietuvos įstatymams, įskaitant farmacijos produktų reklamą ir klinikinių tyrimų procesą.

Plačios apimties konsultacijos įmonių ir konkurencijos teisės klausimais didžiausiam Lietuvoje kosmetikos mažmenininkui

Advokatų kontoros Eversheds Saladžius advokatai teikė išsamias įmonių teisės konsultacijas didžiausiam Lietuvoje kosmetikos mažmenininkui. Klientą konsultavome konkurencijos teisės klausimais, susijusiais su įsigijimų ir susijungimų projektais Lietuvoje.

Teisinės paslaugos tarptautinei atliekų tvarkymo įmonei

Advokatų kontora atstovavo tarptautinę atliekų tvarkymo bendrovę ir patarė įmonių ir komercinės teisės klausimais. Teisininkai taip pat patarė aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo konkursų (viešųjų pirkimų) srityje.

Parengta teisinė studija apie Europos Bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė teisinę studiją apie Europos bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu. Šios studijos tikslas buvo apžvelgti ir pristatyti esamą įstatyminę aplinką Europos bendrovės steigimui Lietuvoje, remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių Europos bendrovės veiklą, analize. Teisinė studija aptarė įstatyminius reikalavimus, susijusius su Europos Bendrovės steigimu Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, Europos bendrovės formavimo būdus ir galimybes juos pritaikyti kliento atveju, bendrovės teisinę padėtį ir jos veiklos teisinį reglamentavimą, valdymą ir pertvarkymą, Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotos buveinės perkėlimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, darbuotojų dalyvavimą Europos bendrovės veikloje bei apskaitos ir mokesčių nuostatas.

Teisinės paslaugos tekstilės pramonės lyderei

Advokatų kontora bendradarbiavo su tekstilės pramonės lydere. Mes parengėme ir peržiūrėjome įvairius bendrovės korporatyvinius sprendimus bei komercines sutartis.

Konsultacijos Europos Sąjungos teisės klausimais tarptautinei advokatų kontorai Londone

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė konsultacijas Europos Sąjungos teisės klausimais tarptautinei advokatų kontorai Londone. Klientą konsultavome Įmonių teisės XI-osios Direktyvos taikymo Lietuvoje klausimais.

Teisinės konsultacijos tarptautiniam programinės įrangos gamintojui

Mūsų teisininkų komanda teikė teisines konsultacijas tarptautiniam programinės įrangos gamintojui. Mes teikėme teisines konsultacijas sutarčių sudarymo bei vykdymo bei viešųjų pirkimų teisės klausimais.

Prabangių Senjorų rezidencijų statybos projektas

Advokatų kontoros Eversheds Saladžius teisininkai parengė visus teisinius dokumentus ir suteikė visapusišką pagalbą įgyvendinant prabangių Senjorų rezidencijų projektą, pirmąjį tokį projektą skirtą pasiturintiems ir senyvo amžiaus žmonėms Lietuvoje.

Teisinės paslaugos Japonijos įmonei

Advokatų kontotra buvo Japonijos įmonės teisinis patarėjas didžiausioje bankroto ir išieškojimo byloje Lietuvoje.

Vieno didžiausių Lietuvos alaus gamintojų konsultavimas

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė konsultacijas komercinės ir finansų teisės klausimais vienam didžiausių Lietuvos alaus gamintojų. Buvo parengta akcijų pasirašymo sutartis, teisiškai įvertintas akcijų išleidimo prospektas, suteiktos teisinės konsultacijos kompanijos valdymo ir kitais susijusiais klausimais.

Įmonių teisės konsultacijos stambiai farmacijos įmonei

Vieną iš didžiausių pasaulio farmacijos įmonių konsultavome komercinės teisės klausimais ir rengėme svarbias tiekimo sutartis. Taip pat konsultavome farmacijos įmonių teisinės aplinkos aspektais Lietuvoje.

Teisinės paslaugos privatiems klientams

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas privatiems klientams holdingo struktūrų plėtros ir investicijų Lietuvoje klausimais.

Įmonių ir komercinės teisės konsultacijos bendrovei, gaminančiai ir platinančiai plataus vartojimo higienos produktus

Mūsų komanda teikė teisinę pagalbą įmonių ir komercinės teisės klausimais tarptautinei kompanijai gaminančiai ir platinančiai plataus vartojimo higienos produktus.

Atstovavimas pasaulinei maisto pramonės įmonių grupei verslo įsigijimo projekte

Mes konsultavome tarptautinę maisto pramonės įmonę įsigyjant mielių gamybos verslą. Vėliau mes atlikome kliento Lietuvos verslo operacijų restruktūrizavimą, įskaitant, be apribojimų, vienos iš įmonių reorganizavimą prijungimo būdu.

Teisinės konsultacijos privatizavimo klausimais bendrovei "Gazprom"

Advokatų kontora Eversheds Saladžius toliau konsultavo bendrovę OAO "Gazprom" AB "Lietuvos dujos" privatizavimo klausimais.

Teisinės konsultacijos užsienio investuotojui AB "Alita" privatizavimo klausimais

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas užsienio investuotojui AB "Alita" privatizavimo klausimais, įskaitant teisinę pagalbą derybose su Valstybės turto fondu, įmonės akcijų pirkimo-pardavimo ir akcininkų sutarties pasirašymo ir kitais teisės klausimais.

Teisinės paslaugos vienai iš stambiausių didmeninio vaistų platinimo bendrovių Šiaurės Europoje

Vienos didžiausių Šiaurės Europos didmeninio vaistų platinimo bendrovės užsakymu, advokatų kontora atliko dviejų Lietuvos didmeninio vaistų platinimo bendrovių teisinį patikrinimą. Ši kompanija mus taip pat pasamdė teisiniu konsultantu reorganizavimui, prijungiant naujai įsigytą vietos didmeninio vaistų platinimo bendrovę, įgyvendinti.

Teisinė pagalba vienai iš tarptautinių mobiliųjų komunikacijų lyderių

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą vienai iš tarptautinių mobiliųjų komunikacijų lyderių įmonių komercinės teisės klausimais, o taip pat konsultavo vietos bendrovės valdymo ir akcininkų klausimais. Mes taip pat padėjome parengti įvairias komercines sutartis.

Teisinė pagalba stambiai Skandinavų transporto kompanijai

Mūsų advokatai konsultavo vieną iš pagrindinių skandinavų transporto kompanijų įmonių teisės ir kitais teisiniais klausimais. Mes taip pat patarėme klientui vertybinių popierių registravimo ir apskaitos klausimais.

Teisinės konsultacijos stambiam komerciniam bankui Lietuvoje

Advokatų kontora teikė konsultacijas stambiam komerciniam bankui teisiniais klausimais, susijusiais su dviejų Lietuvoje veikiančių komercinių bankų veiklos integravimu.

Teisinės konsultacijos privatizavimo ir užsienio investicijų klausimais bendrovei "Gazprom"

OAO "Gazprom" pavedimu advokatų kontora teikė konsultacijas AB "Lietuvos dujos" privatizavimo klausimais. Advokatų kontora Eversheds Saladžius atliko AB "Lietuvos dujos" teisinį patikrinimą, o taip pat konsultavo Gazprom kitais investicijų ir privatizavimo klausimais (akcininkų ir akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių klausimais).

Steigimo teisinės konsultacijos

Mes nuolatos teikiame įmonių steigimo Lietuvoje teisines paslaugas daugybės užsienio ir vietos investuotojų pavedimu. Suteiktos teisinės konsultacijos stambiai pasaulio programinės įrangos kompanijai, Šiaurės šalių telekomunikacijų rinkos lyderiui; pasaulinei plataus vartojimo prekių kompanijai; pasaulinei kosmetikos kompanijai, taip pat ir daugybei kitų įmonių.

Verslo restruktūrizavimo teisinės paslaugos

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje realaus laiko tiekėjų verslo reorganizavimo Lietuvoje klausimais, įskaitant konsultacijas turto ir darbuotojų perkėlimo klausimais.

Pagalba užsienio investuotojui stambios vietinės siuvimo įmonės įsigijimo klausimais

Užsienio investuotojo pavedimu atlikome stambios siuvimo įmonės teisinį patikrinimą ir konsultavome akcijų pirkimo-pardavimo ir kitais įmonių įsigijimo klausimais.

Teisinės paslaugos dėl ilgalaikės verslo nuomos (sandorio vertė 250 mln. JAV dolerių)

Mes teikėme teisinę pagalbą pagrindinei Kauno elektros gamybos ir šilumos tiekimo įmonei. Parengėme detalų verslo nuomos Veiksmų planą, atlikome išsamų įmonės teisinį patikrinimą, atskyrėme verslo vienetus, paruošėme finansinius instrumentus su EBRD ir ilgalaikės nuomos ir investicijų sutartį su privačiu operatoriumi.

Teisinės konsultacijos vienai didžiausių statybos bendrovių Lietuvoje

Mūsų kontora teikia teisines paslaugas stambiai statybos bendrovei Lietuvoje statybų ir komercinės teisės klausimais. Mes padėjome sudaryti įvairias nekilnojamojo turto rangos sutartis, konsultavome logisitkos terminalo perleidimo klausimais. Be to, parengėme konkurso taisykles, padėjome organizuoti konkursą ir patarėme kitais perleidimo klausimais, taip pat konsultavome Lietuvos Seimo rūmų projekto ir vieno didžiausių prekybos centrų Baltijos šalyse statybos klausimais.

Advokatų kontora teikia konsultacijas tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei

Advokatų kontora teikia pagalbą tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei įvairiais nekilnojamojo turto klausimais, tokiais kaip nekilnojamojo turto jungtinės veiklos organizavimas, projekto plėtojimas, viešos ir privačios partnerystės projektai ir kt. Teisininkai patarė žemės (gyvenamosios ir komercinės paskirties) ir komercinio turto įsigijimo projektuose.

Teisinės konsultacijos Airijos, Didžiosios Britanijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Olandijos investuotojams

Mūsų advokatai atstovavo kai kuriems Airijos, Didžiosios Britanijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Olandijos investuotojams perleidžiant ir/arba įsigyjant nekilnojamąjį ar kitą turtą Lietuvoje, parengė akcijų perleidimo sutartis ir kitą susijusią dokumentaciją.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie Europos Sąjungos direktyvų ir Pasaulio sveikatos organizacijos įstatymų taikymą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Teisinės paslaugos teisminių ginčų procese Italijos vyno gamintojui

Mes sėkmingai atstovavome Italijos vyno gamintoją teisminiame procese prieš Lietuvos Valstybės Turto Fondą AB Alita privatizavimo byloje. Lietuvos Aukščiausias teismas priėmė sprendimą, pripažįstantį privatizavimo procesą neteisėtu ir atlygino nuostolius Italijos vyno gamintojui.

Atstovavimas tarptautinei atliekų tvarkymo bendrovei teisminiame procese

Mūsų advokatai atstovavo tarptautinę atliekų tvarkymo bendrovę keliuose teisminiuose procesuose dėl Lietuvoje organizuojamų atliekų tvarkymo viešųjų pirkimų konkursų įgyvendinimo.

Atstovavimas stambiai energetikos įmonei

Mūsų kontora konsultavo stambią energetikos įmonę viešojo konkurso organizavimo energetikos srityje klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautinei biotechnologijų bendrovei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo tarptautinę biotechnologijų bendrovę, kurios produktai turi platų pritaikymą pašarų, maisto ir alkoholio pramonėse, įvairiais įmonės valdymo ir komercinės teisės klausimais. Mes teikėme paslaugas klientui gaunant leidimus jo veiklai Lietuvoje.

Komercinės teisės konsultacijos kino filmų kūrimo bendrovei

Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas kino filmų kūrimo bendrovei Lietuvoje. Atstovavome bendrovę įvairiais teisiniais klausimais valstybės institucijose.

Reorganizavimo paslaugos Klaipėdos maisto produktams, maisto produktų didmenininkui

Eversheds Saladžius atliko kompleksinį įmonių reorganizavimą, sujungiant vieno didžiausių maisto produktų didmenininkų Baltijos valstybėse įmones. Mūsų teisininkai teikė plačios apimties teisines konsultacijas įmonių ir komercinės teisės klausimais, įskaitant konkurencijos teisinius aspektus. Mes taip pat konsultavome klientą importo-eksporto procedūrų klausimais.

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių Italijos automatikos komponentų gamintojų

Advokatų kontora teikė pilnos apimties verslo teisės konsultacijas vienam didžiausių Italijos automatikos komponentų gamintojų, kuris vykdo savo produkcijos gamybą Lietuvoje.

Įmonės Lietuvoje, užsiimančios valymo paslaugų veikla, teisinis patikrinimas

Vienos didžiausių Lenkijos įmonių, veikiančios valymo ir skalbimo paslaugų sferoje, prašymu mes atlikome Lietuvos įmonės, dirbančios analogiškame sektoriuje, teisinį patikrinimą. Atstovavome pirkėją siekiant įsigyti 100% Lietuvos įmonės akcijų.

Teisinės paslaugos didžiausiam Suomijos klijų gamintojui

Mūsų komanda teikė teisines paslaugas verslo steigimo Lietuvoje klausimais vienam didžiausių Suomijos gamintojų, užsiimančio klijų ir panašių produktų vystymu, gamyba ir platinimu.

Teisinės konsultacijos matavimo prietaisų gamintojui

Mes padėjome matavimo prietaisų gamintojui plėsti verslą Lietuvoje ir konsultavome įvairiais investavimo klausimais.

Teisinės paslaugos kelioms pasaulinėms farmacinėms bendrovėms

Mes teikėme einamąsias teisines paslaugas kelioms didžiausioms farmacinėms kompanijoms Lietuvos teisinės aplinkos sveikatos apsaugos srityje klausimais bei konsultavome įmonių valdymo, veiklos ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

Atlikti kelių alkoholio įmonių teisiniai patikrinimai 

Mūsų teisininkai atliko vieno didžiausių Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojo teisinį patikrinimą, atstovaudami pirkėją šios įmonės privatizavimo procese. Advokatų kontora atliko pagrindinio privatizavimo patarėjo teisės klausimais funkciją vienam iš potencialių AB "Anykščių vynas" privatizuojamojo kontrolinio akcijų paketo pirkėjui.

Nuolatinės teisinės konsultacijos užsienio statybos bendrovei

Mūsų advokatų kontora teikia teisines paslaugas didelei Skandinavijos kapitalo Lietuvos statybos bendrovei įvairiais statybos ir komercinės teisės klausimais. Mes konsultavome šią įmonę žemės pirkimo, statybos projektų, gyvenamųjų namų plėtros projektų ir kitais klausimais.

Teisinės paslaugos užsienio nekilnojamojo turto plėtros bendrovėms

Mes konsultavome daugelį užsienio nekilnojamojo turto plėtros bendrovių nekilnojamojo turto įsigijimo Lietuvoje klausimais, teikėme pagalbą komercinės nuosavybės finansavimo ir kitais klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui konkurencinės ir ES teisės klausimais. Mes taip pat konsultavome įvairiais įmonių ir komercinės teisės klausimais dėl sudėtingų susitarimų su farmacijos bendrovėmis.

Užsienio kapitalo Alkoholinių gėrimų distributorius

Teisinės konsultacijos pagrindiniam Lietuvos alkoholinių gėrimų distributoriui įvairiais įmonių ir komercinės teisės klausimais (marketingo, distribucijos sutarčių, tiekimo sutarčių, prekinio ženklo ir kt.).

Teisinės paslaugos stambiai Skandinavijos energijos ir šilumos kompanijai

Advokatų kontora nuolatos atstovauja stambią Skandinavijos energijos ir šilumos kompaniją plačios apimties energijos ir šilumos investiciniuose projektuose Lietuvoje. Kontora taip pat patarė Skandinavijos energijos ir šilumos kompanijai įmonių teisės ir komercinių sandorių klausimais.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių farmacijos kompanijų Lietuvoje

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas užsienio kapitalo farmacinei kompanijai Lietuvoje įmonių ir komercinės teisės bei naujų farmacijos įstatymų klausimais.

Paslaugos tarptautinei farmacijos bendrovei

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas tarptautinei farmacijos bendrovei įmonių teisės klausimais Lietuvoje.

JAV duomenų valdytojas

Avokatų kontora teikė teisines paslaugas Jungtinių Amerikos valstijų duomenų valdytojui asmens duomenų apsaugos srityje.

Tarptautinė farmacijos kompanija

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo tarptautinę farmacijos kompaniją reklamos ir įmonės prekinio ženklo naudojimo klausimais.

Jonas Saladžius

 • Vadovaujantysis partneris
 • +370 5 239 2391
 • E-mail