Global menu

Our global pages

Close

Komercinė ir konkurencijos teisė, Eversheds Lietuva

Sudėtingiems verslo sandoriams skiriama ypatingai daug dėmesio ir pastangų: tai visuomet susiję su rizikomis ir galimais praradimais. Dirbdami išvien su klientu, mes siekiame maksimalios kliento teisių apsaugos ir naudos kliento verslui. Mūsų pareiga - ne tik užtikrinti įstatymų laikymąsi, bet ir patarti klausimais, susijusiais su komercine sandorio puse.

Paslaugos

Komercinės ir konkurencijos teisės problemos - šiandienos verslo kasdienybė. Klientams patariame tiek kasdieniuose jų verslo santykiuose, tiek įgyvendinant komplikuotus verslo projektus. Spręsdami komercinės teisės problemas, siūlome sprendimus, leidžiančius klientui verslo tikslus pasiekti optimaliausiu būdu.

Mes padedame klientams sudaryti jų interesus ir lūkesčius atitinkančias komercines sutartis. Mūsų advokatai vertina sutarčių atitikimą Lietuvos įstatymų reikalavimams bei pataria tarptautiniais sutarčių aspektais.

Vykdydami veiklą verslininkai privalo atsižvelgti į Lietuvos konkurencijos teisės reikalavimus. Advokatai ne kartą vertino piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, draudžiamų susitarimų ir kitus konkurencijos teisės klausimus.

Mūsų teisinė pagalba apima šias komercinės ir konkurencijos teisės sritis:

  • strateginiai patarimai komercinių sutarčių klausimais
  • plataus spektro komercinių sutarčių, įskaitant distribucijos, pavedimo, komiso, frančizės, pirkimo - pardavimo, nuomos, lizingo, rangos, atlygintinų paslaugų teikimo, jungtinės veiklos (partnerystės), paskolų, draudimo, parengimas
  • teisinės konsultacijos derybose dėl komercinių sutarčių
  • nekilnojamojo ir kito turto sandoriai, įskaitant statybų rangos ir priežiūros, pirkimo-pardavimo, nuomos, lizingo sutartis
  • įmonių susiliejimų ir įsigijimų teisinė priežiūra konkurencijos teisės tikslais, dokumentų, skirtų leidimams rinkos koncentracijai gauti, rengimas ir pateikimas
  • teisinės konsultacijos tyrimų metu ir ginčuose konkurencijos teisės srityje
  • teisinė pagalba dėl sąžiningos prekybos ir reklamos principų

Klientai

Teisinės paslaugos stambiai Skandinavijos energijos ir šilumos kompanijai

Advokatų kontora konsultavo stambią Skandinavijos energijos ir šilumos kompaniją Lietuvos energetikos įmonės akcijų įsigijimo klausimais. Advokatų kontora taip pat atstovauja šią kompaniją ir kituose stambiuose investiciniuose projektuose Lietuvoje.

Teisinės paslaugos Norvegijos naftos kompanijai

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas vienai didžiausių Norvegijos naftos kompanijų dėl įvairių komercinių sandorių, veiklos licencijavimo ir kitais verslo teisiniais klausimais Lietuvoje.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių farmacijos kompanijų Lietuvoje

Mes atstovavome vieną didžiausių farmacijos kompanijų įmonių ir komercinės teisės bei naujo farmacijos įstatymo taikymo klausimais.

Teisinės paslaugos naftos ir dujų kompanijai (KazMunaiGaz)

Advokatų kontora konsultavo naftos ir dujų kompaniją KazMunaiGaz ketinant įsigyti akcijas didžiausioje Baltijos šalių akcinėje bendrovėje Mažeikių nafta. Sandorio vertė daugiau nei 1 mlrd. USD.

Teisinės paslaugos viešosios ir privačios partnerystės projekte, susijusiame su sporto ir laisvalaikio sritimi

Advokatų kontora konsultavo Kauno miesto savivaldybę, vysčiusią vieną didžiausių daugiafunkcinių arenų Lietuvoje.

Įmonių grupės struktūros teisinė apžvalga didžiausiam viešojo maitinimo tinklui Baltijos šalyse

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė Centrinės ir Rytų Europos regiono įmonių struktūros apžvalgą didžiausiam Baltijos šalyse viešojo maitinimo tinklui. Grupės konsultacijos apėmė korporatyvinių dokumentų peržvalgą bei investicijų apsaugą Centrinėje ir Rytų Europoje.

Teisinės paslaugos įmonių ir komercinės teisės klausimais stambiam Baltijos šalių kosmetikos ir parfumerijos tinklui

Mes teikėme teisines paslaugas įmonių ir komercinės teisės klausimais vienam iš Baltijos šalių kosmetikos ir parfumerijos lyderių.

Konsultacijos įmonių ir komercinės teisės klausimais Vokietijos elektros prekių dukterinei bendrovei

Advokatų kontora konsultavo Vokietijos elektros prekių dukterinę bendrovę įvairiais verslo teisės klausimais.

Teisinės paslaugos Didžiosios Britanijos baldų gamintojui

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo Didžiosios Britanijos baldų gamintoją įmonių teisės klausimais, padėjo parengti įmonės valdymo organų sprendimus, teikė įmonei teisinę pagalbą tinkamos kapitalo struktūros ir kapitalo didinimo klausimais bei patarė bendrais įmonių ir komercinės teisės klausimais dėl verslo plėtros.

Konsultacijos įmonių teisės klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui

Advokatų kontora patarė įmonių teisės klausimais, rengė bendrovės valdymo organų sprendimus, taip pat teikė teisinę pagalbą investavimo klausimais Prancūzijos metalinių konstrukcijų laivams ir prieplaukoms gamintojui. Mūsų teisininkai taip pat patarė šiam Prancūzijos gamintojui investicijų Lietuvoje klausimais.

Teisinės konsultacijos įsigijimų ir susiliejimų srityje telekomunikacijų bendrovei

Advokatų kontora atliko teisinį patikrinimą bei teikė teisines konsultacijas keletos telekomunikacijų įmonių akcijų įsigijimo klausimais.

Teisinės paslaugos JAV kapitalo duomenų perdavimo tiekėjui

JAV kapitalo duomenų perdavimo tiekėjui patarėme akcijų pirkimo - pardavimo klausimais.

Teisinė pagalba vienai didžiausių Vokietijos farmacijos bendrovių Lietuvoje

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas įvairiais įmonių teisės klausimais vienai didžiausių Vokietijos farmacijos bendrovių Lietuvoje.

Išsamios teisinės konsultacijos užsienio kapitalo farmacijos bendrovei

Mūsų advokatai atliko užsienio kapitalo farmacijos bendrovės veiklos teisinę apžvalgą dėl atitikimo Lietuvos įstatymams, įskaitant farmacijos produktų reklamą ir klinikinių tyrimų procesą.

Teisinės paslaugos tarptautinei atliekų tvarkymo įmonei

Advokatų kontora atstovauja tarptautinę atliekų tvarkymo bendrovę Cleanaway ir pataria įmonių ir komercinės teisės klausimais. Teisininkai taip pat patarė aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo konkursų (viešųjų pirkimų) srityje.

Teisinės paslaugos tekstilės pramonės lyderei

Advokatų kontora bendradarbiavo su tekstilės pramonės lydere. Mes parengėme ir peržiūrėjome įvairius bendrovės korporatyvinius sprendimus bei komercines sutartis.

Teisinės konsultacijos tarptautiniam programinės įrangos gamintojui

Mūsų teisininkų komanda teikė teisines konsultacijas tarptautiniam programinės įrangos gamintojui. Mes teikėme teisines konsultacijas sutarčių sudarymo bei vykdymo bei viešųjų pirkimų teisės klausimais.

Prabangių Senjorų rezidencijų statybos projektas

Advokatų kontoros Eversheds Saladžius teisininkai parengė visus teisinius dokumentus ir suteikė visapusišką pagalbą įgyvendinant prabangių Senjorų rezidencijų projektą, pirmąjį tokį projektą skirtą pasiturintiems ir senyvo amžiaus žmonėms Lietuvoje.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių pasaulyje naftos ir dujų tiekimo bendrovių

Advokatų kontora konsultavo vieną didžiausių pasaulyje naftos ir dujų gavybos bendrovių dėl naftos perdirbimo įmonės AB Mažeikių Nafta akcijų įsigijimo.

Išsamios teisinės paslaugos vienai didžiausių tarptautinių atliekų tvarkymo įmonių

Profesionali Advokatų kontoros komanda parengė vienos didžiausių tarptautinių atliekų tvarkymo įmonių akcijų perleidimo dokumentaciją. Šią įmonę taip pat konsultavome įvairiais sutarčių teisės klausimais.

Akcijų perleidimo dokumentacijos parengimas vienai didžiausių tekstilės pramonės įmonių

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė akcijų perleidimo dokumentaciją vienai didžiausių tekstilės pramonės įmonių.

Plataus spektro įmonių teisės konsultacijos didžiausiam Lietuvos kosmetikos mažmenininkui

Didžiausio Lietuvos kosmetikos mažmenininko užsakymu advokatų kontoros Eversheds Saladžius advokatai teikė išsamias sutarčių teisės paslaugas bei parengė ir peržiūrėjo įvairias komercines sutartis.

Didelės apimties teisinės paslaugos vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių

Mūsų teisininkai teikė visapusiškas įmonių teisės konsultacijas vienai didžiausių Didžiosios Britanijos baldų gamybos įmonių.

Teisinės paslaugos vienai didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių

Advokatų kontoros ekspertų komanda konsultavo vieną didžiausių pasaulyje tekstilės pramonės įmonių. Mūsų teisininkai teikė visapusišką teisinę pagalbą vykdant įmonės reorganizavimą Lietuvoje. Mes parengėme ir peržiūrėjome bendrovės organų sprendimus bei įvairias komercines sutartis. Be to, mes konsultavome šią įmonę sudėtingais įmonių teisės klausimais.

Pilnos apimties teisinės paslaugos tarptautinei biotechnologijų bendrovei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė plačios apimties teisines paslaugas tarptautinei biotechnologijų bendrovei. Mūsų komanda parengė tiekimo sutartis bei įvairias teisines išvadas įmonių teisės klausimais.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų

Mūsų komanda teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų. Mes parengėme visą būtiną visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentaciją ir patarėme įvairiais įmonių ir komerciniais klausimais.

Teisinės konsultacijos vieno didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintojų filialui

Kontoros komanda teikė teisines konsultacijas vieno didžiausių pasaulyje programinės įrangos gamintojų filialui. Mes teikėme teisines konsultacijas sutarčių ir viešųjų pirkimų teisės klausimais.

Airijos įmonės teisinis patikrinimas

Advokatų kontora vykdė Airijos įmonės teisinį patikrinimą, šios bendrovės motininės kompanijos Airijoje perleidimo procedūrų metu.

Teisinės paslaugos Šveicarijos bendrovei, užsiimančiai prekių tiekimu

Mes teikėme teisines paslaugas Šveicarijos bendrovei, užsiimančiai prekių tiekimu, įmonių teisės ir likvidavimo procedūrų klausimais.

Teisinės paslaugos rinkodaros klausimais tarptautinei maisto prekių gamybos ir platinimo bendrovei

Advokatų kontoros Eversheds Saladžius komanda konsultavo tarptautinę maisto prekių gamybos ir platinimo bendrovę rinkodaros klausimais. Šią bendrovę konsultavome loterijos teisinio reglamentavimo bei marketingo kampanijų reikalavimų, susijusių su reklama ir vartotojų apsauga, klausimais.

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei įvairiais nekilnojamojo turto klausimais, tame tarpe ir nekilnojamojo turto jungtinės veiklos, projektų vystymo, ūkinių bendrijų ir kitais klausimais.

Teisinės paslaugos užsienio nekilnojamojo turto plėtros bendrovei (JAV)

Mes konsultuojame didelę užsienio bendrovę keleto stambių nekilnojamojo turto įsigijimų Lietuvoje klausimais. Taip pat klientui patarėme sandorių finansavimo tvarkos ir kitais klausimais.

Tęsiamas teisinių paslaugų teikimas didelei Skandinavijos kapitalo statybos bendrovei Lietuvoje

Advokatų kontora tęsia teisinių paslaugų teikimą didelei Skandinavijos kapitalo statybos bendrovei Lietuvoje įvairiais statybų ir komercinės teisės klausimais, susijusiais su nekilnojamuoju turtu. 

Teisinės paslaugos konkurencijos klausimais klientui, veikiančiam informacinių technologijų sektoriuje

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas leidimo rinkos koncentracijai klausimais klientui, veikiančiam informacinių technologijų sektoriuje.

Teisinės konsultacijos reklamos klausimais siekiant įvertinti konkurencijos galimybes tarptautinei maisto prekių gamybos ir platinimo įmonei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo tarptautinę maisto prekių gamybos ir platinimo įmonę reklamos klausimais siekiant įvertinti sąžiningą konkurenciją. Mes pateikėme teisines išvadas dėl keliamų reikalavimų marketingo kampanijoms, susijusių su reklama ir vartotojų apsauga.

Teisinės konsultacijos vienai didžiausių statybos bendrovių Lietuvoje

Mūsų kontora teikė teisines paslaugas stambiai statybos bendrovei Lietuvoje statybų ir komercinės teisės klausimais. Padėjome sudaryti įvairias nekilnojamojo turto rangos sutartis, konsultavome logisitkos terminalo perleidimo klausimais. Be to, parengėme konkurso taisykles, padėjome organizuoti konkursą ir patarėme kitais perleidimo klausimais, taip pat konsultavome Lietuvos Seimo rūmų projekto ir vieno didžiausių prekybos centrų Baltijos šalyse statybos klausimais.

Plačios apimties konsultacijos įmonių ir konkurencijos teisės klausimais didžiausiam Lietuvoje kosmetikos mažmenininkui

Advokatų kontoros Eversheds Saladžius advokatai teikė išsamias įmonių teisės konsultacijas didžiausiam Lietuvoje kosmetikos mažmenininkui. Klientą konsultavome konkurencijos teisės klausimais, susijusiais su įsigijimų ir susijungimų projektais Lietuvoje.

Teisinės konsultacijos konkurencijos klausimais vienam žinomiausių duomenų perdavimo tiekėjų

Mes teikėme teisines konsultacijas vienam žinomiausių duomenų perdavimo tiekėjų konkurencijos klausimais, susijusiais su įsigijimų ir susijungimų projektais Lietuvoje.

Parengta teisinė studija apie Europos Bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu

Advokatų kontora Eversheds Saladžius parengė teisinę studiją apie Europos bendrovę (Societas Europaea (SE)), vieno didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų užsakymu. Šios studijos tikslas buvo apžvelgti ir pristatyti esamą įstatyminę aplinką Europos bendrovės steigimui Lietuvoje, remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių Europos bendrovės veiklą, analize. Teisinė studija aptarė įstatyminius reikalavimus, susijusius su Europos Bendrovės steigimu Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, Europos bendrovės formavimo būdus ir galimybes juos pritaikyti kliento atveju, bendrovės teisinę padėtį ir jos veiklos teisinį reglamentavimą, valdymą ir pertvarkymą, Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotos buveinės perkėlimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, darbuotojų dalyvavimą Europos bendrovės veikloje bei apskaitos ir mokesčių nuostatas.

Įmonių teisės konsultacijos stambiai farmacijos įmonei

Vieną iš didžiausių pasaulio farmacijos įmonių konsultavome komercinės teisės klausimais ir rengėme svarbias tiekimo sutartis. Taip pat konsultavome farmacijos įmonių teisinės aplinkos aspektais Lietuvoje.

Įmonių ir komercinės teisės konsultacijos higienos produktų gamybos bendrovei 

Mūsų komanda teikė teisinę pagalbą įmonių ir komercinės teisės klausimais bendrovei, gaminančiai ir platinančiai plataus vartojimo higienos produktus.

Teisinės konsultacijos užsienio investuotojui AB "Alita" privatizavimo klausimais

Advokatų kontora teikė teisines konsultacijas užsienio investuotojui AB "Alita" privatizavimo klausimais, įskaitant teisinę pagalbą derybose su Valstybės turto fondu, įmonės akcijų pirkimo-pardavimo ir akcininkų sutarties pasirašymo ir kitais teisės klausimais.

Teisinės paslaugos vienai iš stambiausių didmeninio vaistų platinimo bendrovių Šiaurės Europoje

Vienos didžiausių Šiaurės Europos didmeninio vaistų platinimo bendrovės užsakymu, advokatų kontora atliko dviejų Lietuvos didmeninio vaistų platinimo bendrovių teisinį patikrinimą. Ši kompanija mus taip pat pasamdė teisiniu konsultantu reorganizavimui, prijungiant naujai įsigytą vietos didmeninio vaistų platinimo bendrovę, įgyvendinti.

Teisinė pagalba vienai iš tarptautinių mobiliųjų komunikacijų lyderių

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą vienai iš tarptautinių mobiliųjų komunikacijų lyderių įmonių ir komercinės teisės klausimais, o taip pat konsultavo vietos bendrovės valdymo ir akcininkų klausimais. Mes taip pat padėjome parengti įvairias komercines sutartis.

Advokatų kontora teikia konsultacijas tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei

Advokatų kontora teikia pagalbą tarptautinei nekilnojamojo turto plėtros bendrovei įvairiais nekilnojamojo turto klausimais, tokiais kaip nekilnojamojo turto jungtinės veiklos organizavimas, projekto plėtojimas, viešos ir privačios partnerystės projektai ir kt. Teisininkai patarė žemės (gyvenamosios ir komercinės paskirties) ir komercinio turto įsigijimo projektuose.

Teisinės konsultacijos Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimo klausimais

Valstybės turto fondo pavedimu atlikome Lietuvos žemės ūkio banko teisinį patikrinimą jo potencialaus privatizavimo tikslais. Banko privatizavimo tikslais mes taip pat parengėme akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, teikėme pagalbą derybose ir kitais susijusiais klausimais.

Pagalba užsienio investuotojui stambios vietinės siuvimo įmonės įsigijimo klausimais

Užsienio investuotojo pavedimu atlikome stambios siuvimo įmonės teisinį patikrinimą ir konsultavome akcijų pirkimo-pardavimo ir kitais įmonių įsigijimo klausimais.

Teisinės konsultacijos Airijos, Didžiosios Britanijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Olandijos investuotojams

Mūsų advokatai atstovavo kai kuriems Airijos, Didžiosios Britanijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Olandijos investuotojams perleidžiant ir/arba įsigyjant nekilnojamąjį ar kitą turtą Lietuvoje, parengė akcijų perleidimo sutartis ir kitą susijusią dokumentaciją.

Teisinės paslaugos vienai pagrindinių Europos tekstilės pramonės bendrovių įsigyjant įmonę Lietuvoje

Advokatų kontora teikė sandorių sudarymo paslaugas vienai iš pagrindinių Europos tekstilės pramonės bendrovių. Mūsų advokatai atliko įmonės teisinį patikrinimą, parengė įmonės pirkimo-pardavimo sutartį, žemės ir kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, standartines produkcijos tiekimo sutartis ir teikėme konsultacijas kitais įmonių ir komercinės teisės klausimais.

Reorganizavimo paslaugos, susijusios su Lietuvos laivybos kompanija

Valstybės turto fondo pavedimu advokatų kontora parengė reorganizavimo projektą ir įvykdė Lietuvos laivybos kompanijos reorganizavimą. Reorganizavimo tikslas buvo paruošti laivybos kompaniją privatizavimui.

Teisinės paslaugos dėl ilgalaikės verslo nuomos (sandorio vertė 250 mln. JAV dolerių)

Mes teikėme teisinę pagalbą pagrindinei Kauno elektros gamybos ir šilumos tiekimo įmonei. Parengėme detalų verslo nuomos Veiksmų planą, atlikome išsamų įmonės teisinį patikrinimą, atskyrėme verslo vienetus, paruošėme finansinius instrumentus su EBRD ir ilgalaikės nuomos ir investicijų sutartį su privačiu operatoriumi.

Nuolatinės teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas vienam didžiausių pasaulyje vaikiško maisto gamintojų. Mūsų teisininkai parengė išsamią studiją apie Europos Sąjungos direktyvų ir Pasaulio sveikatos organizacijos įstatymų taikymą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Teisinės paslaugos vienam didžiausių pasaulyje PET tiekėjų (sandorio vertė 10 mln. JAV dolerių)

Mūsų advokatų kontora atstovavo vienam didžiausių pasaulyje PET tiekėjų finansinių instrumentų klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautinei biotechnologijų bendrovei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius konsultavo tarptautinę biotechnologijų bendrovę, kurios produktai turi platų pritaikymą pašarų, maisto ir alkoholio pramonėse, įvairiais įmonės valdymo ir komercinės teisės klausimais. Mes teikėme paslaugas klientui gaunant leidimus jo veiklai Lietuvoje.

Komercinės teisės konsultacijos kino filmų kūrimo bendrovei

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas kino filmų kūrimo bendrovei Lietuvoje. Atstovavome bendrovę įvairiais teisiniais klausimais valstybės institucijose.

Reorganizavimo paslaugos maisto produktų didmenininkui

Advokatų kontora Eversheds Saladžius atliko kompleksinį įmonių reorganizavimą, sujungiant vieno didžiausių maisto produktų didmenininkų Baltijos valstybėse įmones. Mūsų teisininkai teikė plačios apimties teisines konsultacijas įmonių ir komercinės teisės klausimais, įskaitant konkurencijos teisinius aspektus. Mes taip pat konsultavome klientą importo-eksporto procedūrų klausimais.

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių Italijos automatikos komponentų gamintojų

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė pilnos apimties verslo teisės konsultacijas vienam didžiausių Italijos automatikos komponentų gamintojų, kuris vykdo savo produkcijos gamybą Lietuvoje.

Teisinės paslaugos dideliam Vokietijos elektros įrangos gamintojui

Advokatų kontora Eversheds Saladžius teikė teisines paslaugas vienam iš didžiausių Vokietijos elektros įrangos gamintojų. Mes parengėme gamybinės įrangos pirkimo-pardavimo ir kitų sutarčių projektus, atstovavome klientui derybose dėl akcininkų sutarčių ir kitų komercinių sandorių sudarymo.

Įmonės Lietuvoje, užsiimančios valymo paslaugų veikla, teisinis patikrinimas

Vienos didžiausių Lenkijos įmonių, veikiančios valymo ir skalbimo paslaugų sferoje, prašymu mes atlikome Lietuvos įmonės, dirbančios analogiškame sektoriuje, teisinį patikrinimą. Atstovavome pirkėją, siekiant įsigyti 100% Lietuvos įmonės akcijų.

Teisinės konsultacijos matavimo prietaisų gamintojui

Mes padėjome matavimo prietaisų gamintojui plėsti verslą Lietuvoje ir konsultavome įvairiais investavimo klausimais.

Teisinės paslaugos kelioms pasaulinėms farmacinėms bendrovėms

Mes teikėme teisines paslaugas kelioms didžiausioms farmacinėms kompanijoms Lietuvos teisinės aplinkos sveikatos apsaugos srityje klausimais, bei konsultavome įmonių valdymo, veiklos bei viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

Teisinės konsultacijos vienai didžiausių pasaulyje atliekų tvarkymo kompanijai

Mes konsultavome vieną didžiausių pasaulyje atliekų tvarkymo kompanijų verslo įsigijimo Lietuvoje bei pažangiųjų technologijų perleidimo klausimais. Mes taip pat atstovavome klientą įvairiais sudėtingais komerciniais ir įmonių valdymo klausimais bei bylinėjimosi teisiniais aspektais.

Teisinės konsultacijos užsienio statybos bendrovei

Mūsų advokatų kontora teikė teisines paslaugas didelei Skandinavijos kapitalo Lietuvos statybos bendrovei įvairiais statybos ir komercinės teisės klausimais. Mes konsultavome šią įmonę žemės pirkimo, statybos projektų, gyvenamųjų namų plėtros projektų ir kitais klausimais.

Teisinės paslaugos užsienio nekilnojamojo turto plėtros bendrovėms

Mes konsultavome daugelį užsienio nekilnojamojo turto plėtros bendrovių nekilnojamojo turto įsigijimo Lietuvoje klausimais, teikėme pagalbą komercinės nuosavybės finansavimo ir kitais klausimais.

Didžiausios Norvegijos naftos bendrovės dukterinė įmonė 

Kontora konsultavo didžiausios Norvegijos naftos bendrovės dukterinę įmonę konkurencijos reguliavimo klausimais ir padėjo parengti leidimus vykdyti koncentraciją Lietuvoje.

Paslaugos maisto pramonės įmonei

Advokatų kontora teikė teisines paslaugas kompanijai įmonių ir ES teisės klausimais dėl pieno pirkimo nuostatų.

Teisinė pagalba tarptautinei atliekų tvarkymo bendrovei

Advokatų kontora atstovavo tarptautinę atliekų tvarkymo bendrovę atliekų tvarkymo viešųjų pirkimų konkursuose bei konsultavo konkurencijos nuostatų klausimais.

Teisinės paslaugos tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui

Advokatų kontora teikė teisinę pagalbą tarptautiniam kūdikių maisto gamintojui konkurencinės ir ES teisės klausimais.

 

 

Jonas Saladžius

  • Vadovaujantysis partneris
  • +370 5 239 2391
  • E-mail