Global menu

Our global pages

Close

Trumposios teisės žinios 2014 spalis

  • Lithuania
  • Other

2014-10-20

Investicijų Įstatymas:

Investicijų įstatymo pakeitimais įtvirtinama privataus sektoriaus subjektų teisė inicijuoti viešo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

Nuo 2015–02–01 įsigalioja Investicijų įstatymo pakeitimai (Investicijų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-1082), įtvirtinantys teisę privatiems subjektams siūlyti projektus, paremtus viešo ir privataus sektoriaus partneryste. Šiuo metu galiojančioje įstatymo redakcijoje nėra nustatytas draudimas privatiems subjektams teikti pasiūlymus dėl viešo ir privataus subjektų partnerystės, tačiau taip pat nėra įtvirtinta ir pareiga viešajam subjektui svarstyti tokio pobūdžio pasiūlymus. Priimtu įstatymo projektu siekiama aiškiai įtvirtinti galimybę privačiam sektoriui inicijuoti bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi, nustatant pareigą viešojo sektoriaus institucijoms apsvarstyti kiekvieną pateiktą pasiūlymą ir motyvuotai jam pritarti arba jį atmesti. Iki įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalės priimti visus pakeitimui įgyvendinti būtinus teisės aktus. Šiuo įstatymo pakeitimu tikimasi pritraukti privačių subjektų investicijų bei dar labiau paskatinti partnerystę tarp viešo ir privataus sektorių.

Darbo kodeksas:

Darbo kodekso bei Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektais siekiama  sumažinti nelegaliai dirbančių asmenų skaičių.

Darbo kodekso Pakeitimo projekte (Darbo kodekso papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. 14-5272(3)) numatyta, kad nustačius nelegalaus darbo atvejį darbdavys privalės sumokėti nelegaliai dirbančiam darbuotojui atlyginimą už sulygtą darbą. Pažymėtina, jog atlyginimo dydis privalės būti ne mažesnis už minimalią mėnesinę algą, ir mokamas ne mažiau kaip už tris mėnesius, nebent darbdavys arba darbuotojas galės įrodyti, kad nelegaliai buvo dirbama kitokį laiką. Įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad ginčai tarp asmens, kuris dirbo nelegalų darbą, ir darbdavio dėl atlyginimo mokėjimo bus sprendžiami Darbo kodekse numatyta individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektu (Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. 14-5273(3)) siūloma bedarbiui nutraukti nedarbo draudimo išmokos mokėjimą, taip pat įtvirtinti pareigą grąžinti išmokėtas nedarbo draudimo išmokas, jei paaiškėjo, kad jis dirbo nelegaliai. Papildomai, projekte siūloma, apie savo nelegalų darbą pranešusius asmenis atleisti nuo pareigos grąžinti išmokėtas nedarbo draudimo išmokas.

Įstatymo rengėjai tikisi, kad priėmus siūlomus pakeitimus, bus skatinama sąžininga konkurencija, sumažintas dirbančių nelegaliai asmenų skaičius.

Civilinis kodeksas:

Nuo 2015-01-01 dienos notariškai reikės tvirtinti kai kuriuos akcijų pirkimo-pardavimo sandorius, paskolos sutartis bei vekselius

Pakeitimai (Civilinio kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XII-1091), kurie įsigalios 2015 metų sausio 1 dieną, nustato, kad visas uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kai akcijų pardavimo kaina viršija 14 500 eurų (50 065.6 litų) bus privaloma sudaryti notarine forma. Toks notarinės formos reikalavimas nustatomas ir pirkimo-pardavimo sutartims, kai parduodamų akcijų kiekis sudaro 25% ar daugiau visų uždarosios akcinės bendrovės akcijų.

Pakeitimais įtvirtinamas privalomos notarinės formos reikalavimas paskolos sutartims, kurių suma viršija 3000 eurų (10 358.4 litų). Pažymėtina, kad reikalavimas paskolos sutartį sudaryti notarine forma bus privalomas tik sandoriams, kai paskolos suma paskolos gavėjui perduodama grynaisiais pinigais.

Papildomai privaloma notarinė sandorių forma nustatoma ir vekseliams, kurių suma didesnė nei 3000 eurų (10 358.4 litų). Šis reikalavimas bus taikomas fiziniams asmenims, taip pat ūkio subjektams, jei jie tvarko apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

Atkreiptinas dėmesys, kad privalomos notarinės sandorių formos reikalavimo nesilaikymas sandorį daro negaliojantį.

Įstatymo rengėjai tikisi, jog įsigaliojus pakeitimams sumažės sudaromų fiktyvių sandorių skaičius, pasunkės nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas.

Įmonių konfliktai: Kaip laimimi komerciniai ginčai, naujas tarptautinės advokatų kontoros Eversheds tyrimas

Naujas tarptautinės advokatų kontoros Eversheds tyrimas atskleidė ženklų komercinių ginčų skaičiaus augimą. Nepaisant to, jog stambios įmonės nenori pradėti bylinėjimosi procesų, didžioji dalis ginčų yra išsprendžiami teisme. Tyrimas parodė, kad įmonės galimybes laimėti bylą nulemia byloje dalyvaujančių profesionalų kompetencija.

Tyrimą, pavadintą: „Įmonių konfliktai: Kaip laimimi komerciniai ginčai“, atliko Eversheds kartu su King‘s koledžo Londone ir Surrey universiteto akademikais, siekdami išsiaiškinti, kaip įmonės sprendžia didelio masto ginčus. Šis tyrimas atskleidė, jog komercinių ginčų skaičius pastaruosius trejus metus auga. Įmonės, kurių apyvarta viršija 1 milijardą svarų sterlingų per metus, minėtuoju laikotarpiu dažniausiai dalyvavo dvejuose – penkiuose stambiuose ginčuose, o 16%  įmonių dalyvavo daugiau nei dešimtyje.

Norėdami skaityti visą tyrimą, apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje:

https://www.eversheds.com/global/en/what/services/commercial-dispute-resolution/companies-conflict-report.page