Global menu

Our global pages

Close

Grupa na Bank: Formalny etap postępowania grupowego zakończony

 • Poland

  21-09-2010

  Dodano: 2010-09-21

  Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2012 r.

   


  Informacja kancelarii Wierzbowski Eversheds o postępowaniu grupowym z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bank S.A.

  W dniu 20 grudnia 2010 r., w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów - pani Małgorzaty Rothert, złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew przeciwko BRE Bank S.A.

  W dniu 6 maja 2011 r., po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie, mocą którego uznał, iż sprawa z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, reprezentującego grupę 867 konsumentów, przeciwko BRE Bank S.A. nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

  Postanowienie Sądu zostało zaskarżone przez pozwany BRE Bank S.A., jednakże w dniu 28 września 2011 r., na posiedzeniu niejawnym Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnie oddalił zażalenie Banku.

  Sprawa wróciła wówczas do Sądu Okręgowego w Łodzi, który w dniu 28 grudnia 2011 r. na posiedzeniu ustalił treść ogłoszenia oraz zdecydował, iż zostanie ono opublikowane w dodatku Komunikaty w Gazecie Wyborczej.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z decyzją Sądu - osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy miały na to 2 miesiące od daty ukazania się ogłoszenia.

  Do dnia 31 marca 2012 r. do grupy przystąpiło 1247 konsumentów.

  19 września 2012 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6 września 2012 r., określające ostateczny skład grupy na 1247 osób.

  29 listopada 2012 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił zażalenie BRE Bank S.A. w przedmiocie ustalenia gotówkowej kaucji na zabezpieczenie przyszłych ewentualnych roszczeń Banku o zwrot na jego rzecz kosztów procesu. To rozstrzygnięcie definitywnie zakończyło formalny etap rozpoznawania pozwu grupowego i Sąd może podjąć działania mające na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy.

  Wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu dostępne są dla członków grupy na zamkniętym forum internetowym: www.grupanabank.pl/forum.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Kontakt dla prasy

  Renata Misiewicz
  Zespół Public Relations 
  +48 22 50 50 719
  renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl