Global menu

Our global pages

Close

Łukasz Jankowski współautorem książki „Prawo energetyczne. Komentarz”

  • Poland
  • Press_Releases

22-06-2017

kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, jest jednym z autorów komentarza do Prawa energetycznego, opublikowanego przez Wydawnictwo C.H.Beck. Książka ukaże się 27 czerwca 2017 roku. 
Komentarz koncentruje się na wskazywaniu praktycznych konsekwencji stosowania przepisów ustawy Prawo energetyczne. Doktrynalne, teoretyczne analizy zostały ograniczone do niezbędnego minimum – komentarz został pomyślany i przygotowany jako pomoc dla praktyków przy codziennym stosowaniu przepisów Prawa energetycznego. 
Książka opisuje stan prawny na czerwiec 2017 r. Uwzględniono w niej nowość, jaką jest rezygnacja z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Wskazano zwiększone obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów przywożących paliwa ciekłe do Polski. Omówiono rozszerzony obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz nowe formy prawne realizacji tego obowiązku. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie nowej uchwalonej 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. Książka prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosły ostatnie reformy Prawa energetycznego. 
Komentarz opisuje m.in.:  
negocjacje umów przyłączeniowych, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii (procedura, możliwości odwoławcze, prawa i obowiązki)
zasady funkcjonowania certyfikatów energetycznych 
zasady funkcjonowania wprowadzonej w styczniu 2017 r. nowej instytucji Koordynatora do spraw negocjacji przy URE (rozdział 4a)
nałożony na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek podjęcia starań w zakresie dostosowania wiążących je z odbiorcami umów sprzedaży i umów kompleksowych – obowiązek przesłania odbiorcy projektu zmiany umowy w zakresie proponowanych cen paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, który nie jest uzależniony od taryfy, w terminie umożliwiającym dostosowanie tej umowy przed ustaniem obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, prawo odbiorców do wypowiedzenia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów 

Informacja przygotowana została na podstawie materiałów ze strony Wydawnictwa C.H.Beck

Łukasz Jankowski, partner kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, jest jednym z autorów komentarza do Prawa energetycznego, opublikowanego przez Wydawnictwo C.H.Beck. 

Komentarz koncentruje się na wskazywaniu praktycznych konsekwencji stosowania przepisów ustawy Prawo energetyczne. Doktrynalne, teoretyczne analizy zostały ograniczone do niezbędnego minimum – komentarz został pomyślany i przygotowany jako pomoc dla praktyków w codziennym stosowaniu przepisów Prawa energetycznego. 

Książka opisuje stan prawny na czerwiec 2017 r. Uwzględniono w niej nowość, jaką jest rezygnacja z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Wskazano zwiększone obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów przywożących paliwa ciekłe do Polski. Omówiono rozszerzony obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz nowe formy prawne realizacji tego obowiązku.

Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie nowej uchwalonej 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. Książka prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosły ostatnie reformy Prawa energetycznego. 

Komentarz przedstawia m.in.:  

  • negocjacje umów przyłączeniowych, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii (procedura, możliwości odwoławcze, prawa i obowiązki)
  • zasady funkcjonowania certyfikatów energetycznych 
  • zasady funkcjonowania wprowadzonej w styczniu 2017 r. nowej instytucji Koordynatora do spraw negocjacji przy URE (rozdział 4a)
  • nałożony na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek podjęcia starań w zakresie dostosowania wiążących je z odbiorcami umów sprzedaży i umów kompleksowych – obowiązek przesłania odbiorcy projektu zmiany umowy w zakresie proponowanych cen paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, który nie jest uzależniony od taryfy, w terminie umożliwiającym dostosowanie tej umowy przed ustaniem obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, prawo odbiorców do wypowiedzenia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów 
Książka ukaże się 27 czerwca 2017 r.

Informacja przygotowana została na podstawie materiałów ze strony Wydawnictwa C.H.Beck

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back