Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Nokia Solutions and Networks w wygranym przetargu dla PKP PLK

  • Poland
  • Press_Releases

30-10-2017

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. w utworzeniu konsorcjum w związku z postępowaniem przetargowym dla PKP PLK, dotyczącym budowy systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych. Kilkumiliardowa inwestycja to jeden z kluczowych projektów modernizacyjnych na polskiej kolei i jedna z największych tego typu inwestycji na polskim rynku.

Przedmiotem oferty było zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na ponad 13 tys. km linii kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Oferta złożona przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks, SPC-1 (spółka zależna Wasko), SPC-2 (spółka zależna Pozbudu T&R) oraz SPC-3 (spółka zależna Herkulesa) została wybrana 25 października 2017 roku przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. Jej wartość wynosi 2,27 mld zł netto.

Zakres doradztwa dla Nokia Solutions and Networks obejmował kwestie związane z utworzeniem konsorcjum, negocjacje i umowy z potencjalnymi partnerami oraz przygotowanie oferty przetargowej. Klientowi doradzał zespół kierowany przez Tomasza Zalewskiego, w składzie: Julita Hoffmann, Anna Ochocka, Natalia Burchardt i Monika Zuzaniuk.


GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów, zapewniając wymagany poziom jakości świadczonych serwisów i bezpieczeństwa. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną oraz jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS – Europejskiego Systemu Sterowania Jazdą Pociągu.

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl