Global menu

Our global pages

Close

Reprezentowaliśmy PZPB w kolejnej wygranej sprawie przed KIO

  • Poland
  • Press_Releases

10-08-2018

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland z sukcesem reprezentowała Polski Związek Pracodawców Budownictwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sprawa dotyczyła odwołania złożonego przez PZPB w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez PKP PLK SA (KIO 1354/18 i KIO 1355/18). Z ramienia kancelarii związek reprezentowali: Witold Sławiński oraz Tomasz Zalewski z zespołu technologii przemysłowych.

Sprawa dotyczyła budzącej kontrowersję w praktyce kwestii sposobu opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na wykonawstwo zastępcze na wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych. Po przeprowadzonym dialogu konkurencyjnym zaprosił wykonawców o złożenie ofert, wymagając od nich maksymalnych cen jednostkowych dla poszczególnych robót wskazanych w Katalogu Pozycji Rozliczeniowych, zawierającym 10 tys. pozycji. Roboty te były jednak opisane bardzo skrótowo. Przykładowo, zamawiający wymagał podania ceny za montaż torów (podkład, szyna, przytwierdzenie), nie wskazując, czy prace te zawierają także takie czynności, jak szlifowania szyn, podbicie toru, balastowanie toru czy zabudowę nawierzchni. W konsekwencji każdy z wykonawców mógł przyjąć własne założenia do wyceny, co prowadziło do nieporównywalności ofert.

KIO zgodziła się ze stanowiskiem PZPB i uwzględniła odwołanie, nakazując zamawiającemu zmianę specyfikacji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do postępowania przystąpili także wykonawcy Budimex SA, Strabag oraz ZUE, którzy popierali aktywnie odwołanie.

 

Czytaj o wcześniejszej sprawie wygranej przed KIO >

For more information contact

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl