Global menu

Our global pages

Close

Łukasz Petelski będzie rozwijał praktykę energetyczną w Wierzbowski Eversheds Sutherland

  • Poland
  • Press_Releases

04-11-2019

W listopadzie 2019 r. współpracę z kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland rozpoczął Łukasz Petelski. Jako wiodący specjalista w zakresie prawa energetycznego będzie odpowiedzialny za realizację projektów dla firm z tego sektora. Zakres jego doradztwa będzie częścią szerokiej praktyki utworzonej dla obsługi sektora publicznego i energetyki, kierowanej przez Michała Drozdowicza, który jako partner dołączył do kancelarii miesiąc wcześniej.

Łukasz Petelski jest radcą prawnym, specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania inwestycji z sektora energetycznego.

Wyróżnia go szerokie doświadczenie regulacyjne. Wielokrotnie brał udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach taryfowych, postępowaniach koncesyjnych oraz postępowaniach związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Zajmował się sporządzaniem i negocjowaniem umów kluczowych dla sektora energetycznego (umowy PPA, CPA, O&M, EPC, etc.). Przygotowywał wzory umów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umów kompleksowych. Doradzał spółkom z sektora energetycznego w zakresie warunków uczestnictwa na europejskich giełdach energii, m.in. EPEX SPOT, EEX, czy PXE.

Ma doświadczenie w strategicznym doradztwie dla podmiotów realizujących inwestycje OZE. Uczestniczył w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 500 MW. Doradzał podmiotom rozwijającym projekty wiatrowe – sporządził kilkanaście raportów due diligence w tym zakresie. Pracował też przy szeregu transakcji M&A na polskim rynku energii. Ma na swoim koncie doradztwo dla podmiotów z sektora gazowego. Negocjował szereg umów sprzedaży paliwa gazowego, w tym umowę na sprzedaż gazu ze złoża.

Łukasz Petelski jest częstym prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego, w szczególności z zakresu energetyki odnawialnej oraz autorem wielu publikacji dotyczących OZE. Ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskał również tytuł magistra prawa francuskiego na Uniwersytecie Paris-Dauphine w Paryżu.

 

Zobacz również:

W październiku do Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Michał Drozdowicz > 

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back