Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Wierzbowski doradcą Icos Capital i EEC Magenta przy kolejnej rundzie inwestycji w Reliability Solutions

  • Poland
  • Press_Releases

27-09-2020

Icos Capital poinformował o zakończeniu nowej rundy inwestycji kapitałowej w Reliability Solutions Sp. z o.o. (RS) wraz z EEC Magenta jako współinwestorem. W kwestiach prawnych obu funduszom doradzali prawnicy zespołu Venture Capital polskiego biura Eversheds Sutherland w składzie: Michał Karwacki (Partner), Natalia Burchardt, (Senior Associate), Kamil Ciodyk (Associate) i Anna Wesołowska (Prawnik).

RS to szybko rozwijająca się firma zajmująca się prognozowaniem i analizą preskryptywną, dostarczająca przemysłowi rozwiązania do analizy predykcyjnej i preskryptywnej oparte na „Deep Learningu”. Icos Capital dołączył do finansowania, aby pomóc, między innymi, w obecnej ekspansji technologii RS na rynki zagraniczne. RS pomaga radzić sobie z szeregiem problemów występujących we współczesnym przemyśle, związanych z przewidywaniem wszelkiego rodzaju niepożądanych zdarzeń, analizowaniem różnych scenariuszy rozwiązywania problemów, proponowaniem najbardziej opłacalnych rozwiązań i wreszcie optymalizowaniem całego procesu. Takie podejście stwarza zupełnie nowe możliwości i otwiera drzwi do Przemysłu 4.0.

Icos Capital jest europejskim inwestorem venture capital na wczesnym etapie wzrostu z siedzibą w Rotterdamie. Jest to firma typu venture capital funkcjonująca na zasadzie współpracy i działająca na styku cyfrowego i zrównoważonego przemysłu. Icos Capital Fund III (ICF III) planuje zainwestować 50 mln euro w innowacyjne przedsiębiorstwa typu scale-up działające w sektorach chemicznym, spożywczym i materiałowym. Głównymi inwestorami funduszu są europejskie korporacje, wśród partnerów strategicznych znajdują Nouryon, Bühler Group i Royal Cosun. Finansowanie pochodzi również od PFR Ventures, podmiotu zarządzającego funduszem środków dedykowanych na inwestycje CVC (PFR NCBR CVC wspierany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back