Global menu

Our global pages

Close

Katarzyna Wusaty wzmocni praktykę kontraktów publicznych i energetyki

  • Poland
  • Press_Releases

03-08-2021

Miło nam poinformować, że z początkiem sierpnia 2021 r. do zespołu kontraktów publicznych i energetyki na stanowisko senior associate dołączyła radca prawny Katarzyna Wusaty

Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy zawieraniu kontraktów (typu EPC, EPMS, O&M) w branży energetycznej, zarówno na etapie ich negocjacji, jak i realizacji.

Pracuje dla wiodących spółek z sektora energetycznego. Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących przyznania koncesji na obrót energią i gazem oraz udzielenia warunków przyłączenia, a także przy zawieraniu umów o przyłączenie do sieci. Uczestniczyła w projektach dotyczących przyłączenia do sieci morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Przygotowywała i negocjowała specjalistyczne umowy dotyczące realizacji obowiązków regulacyjnych dla klientów działających na rynku energii i gazu. Opracowywała również wzorce umów dotyczących świadczenia usług dystrybucji energii oraz umów kompleksowych.

Katarzyna reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, a także w sporach z Prezesem URE przed SOKiK. Jej doświadczenie obejmuje udział w przeprowadzaniu badań due diligence, w szczególności farm fotowoltaicznych i wiatrowych (i ich projektów) oraz pracę przy transakcjach M&A w sektorze energetycznym. Posiada również doświadczenie w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska i elektromobilności.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych polskich kancelariach prawnych, a także pracowała jako prawnik wewnętrzny w spółkach z sektora energetycznego.

W ramach praktyki kontraktów publicznych i energetyki mec. Katarzyna Wusaty będzie wspierać kluczowych klientów zespołu i rozwijać praktykę energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back