Global menu

Our global pages

Close

Michał Miąskiewicz zdał egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego

  • Poland
  • Press_Releases

20-05-2022

Adwokat Michał Miąskiewicz, Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów, zdał egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Gratulujemy w imieniu całego zespołu i życzymy sukcesów również na tej ścieżce zawodowej, którą Michał podąża już od dłuższego czasu.

Michał od lat reprezentuje klientów w sprawach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Doradza m.in. w kwestiach oceny przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, pomaga wybrać odpowiedni tryb postępowania. Wierzycielom doradza w zakresie maksymalnego zabezpieczenia interesów na wypadek trudnej sytuacji finansowej ich kontrahentów. Specjalizuje się również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Ma szczególne doświadczenie w sporach dotyczących rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych.

Jako doradca restrukturyzacyjny Michał będzie mógł pełnić funkcję syndyka w ramach postępowania upadłościowego oraz nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych każdego rodzaju. W szczególności będzie mógł sprawować funkcję nadzorcy układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, w którym to dłużnik sam wybiera nadzorcę, przeprowadza z jego udziałem zbieranie głosów, a następnie składa wniosek o zatwierdzenie układu.

Z doradcą restrukturyzacyjnym na pokładzie będziemy mogli świadczyć usługi w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na jeszcze wyższym poziomie. Dzięki uzyskaniu licencji doradcy restrukturyzacyjnego Michał będzie mógł wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego polegające na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Tegoroczny ranking Legal 500 EMEA rekomenduje Michała w kategorii Rozwiązywanie sporów, w szczególności podkreślając jego doświadczenie w sprawach dotyczących niewypłacalności, upadłości i restrukturyzacji.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back