Global menu

Our global pages

Close

Podwójne wzmocnienie praktyki kontraktów publicznych

  • Poland
  • Press_Releases

02-01-2023

2 stycznia 2023 współpracę z polskim biurem Eversheds Sutherland rozpoczął Michał Wojciechowski, który jako Counsel pokieruje praktyką kontraktów publicznych. Do tego samego zespołu jako Associate dołączyła również Weronika Jędrzejewska.

Michał Wojciechowski jest adwokatem, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu w sprawach dotyczących umów w procesie inwestycyjnym. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Doradzał w znaczących inwestycjach dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej. Wspierał firmy z sektora medycznego w postępowaniach przetargowych. Ma bogatą praktykę przy realizacji projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Reprezentował klientów w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Zamówień Publicznych ORA w Warszawie. Od wielu lat rekomendowany jest przez prestiżowe informatory prawnicze takie jak Chambers Europe i Legal500. Jest wykładowcą studiów podyplomowych oraz studiów MBA.

– Nowy rok przynosi dla mnie unikatową możliwość pokierowania zespołem kontraktów publicznych w renomowanej kancelarii o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą. Jestem przekonany, że synergia zasobów tego zespołu będzie stanowiła mocną „kartę przetargową” na rynku publiczno-prywatnym, który nie od dzisiaj cechuje się dużym dynamizmem. Tym większe znaczenie na nim zyskują zespoły prawników potrafiące się dostosować do otaczającego świata i oferujące swoje usługi na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że nasz zespół idealnie wpisuje się w ten obraz, a dodatkowo będzie w stanie zaoferować każdemu klientowi indywidualne podejście. Każdy z naszych klientów – czy to podmiot z sektora prywatnego czy publicznego, ma prawo oczekiwać, że jego sprawy stanowią dla nas absolutny priorytet – komentuje swoje dołączenie do Eversheds Sutherland Michał Wojciechowski.

Wraz z Michałem Wojciechowskim do zespołu dołączyła Weronika Jędrzejewska , która jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem umów, obsługą prawną kontraktów infrastrukturalnych, a także partnerstwem publiczno-prywatnym i koncesjami. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w polskich i międzynarodowych kancelariach, a także jako prawnik wewnętrzny w jednej z wiodących firm na rynku budowlanym. Wspiera klientów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, doradza także w procesie realizacji umów. Pracuje dla wiodących spółek z sektora budowlanego i energetycznego. Doradzała w głośnych sprawach dotyczących zamówień na budowę gazociągów, linii kolejowych i autostrad. Reprezentowała firmy w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back