Global menu

Our global pages

Close

Nasze działania w zakresie CSR & Pro bono

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są wpisane w strategię Eversheds Sutherland od samego początku jej istnienia. Angażujemy się w różnego typu akcje mające na celu wsparcie potrzebujących. Nasze działania można podzielić na kilka kategorii.

Działalność Pro bono

  • Od 2008 roku współpracujemy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach projektu Centrum Pro Bono , do którego zaproszone zostały największe firmy prawnicze działające na polskim rynku. Centrum Pro Bono jest platformą współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a kancelariami prawnymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. W ramach współpracy z Centrum nasi prawnicy udzielili już kilkudziesięciu porad na rzecz różnego typu organizacji pozarządowych.

Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Wierzmy, że jako prawnicy możemy przyczynić się do rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, rozpowszechniając wiedzę na temat praktycznych zagadnień związanych z innowacyjnością oraz wspierając nowe przedsięwzięcia.

Wsparcie środowiska prawniczego

  • Pomagamy Fundacji Prawo do Pomocy , wspierającej prawników i studentów prawa w trudnej sytuacji życiowej - co roku przeznaczamy na rzecz Fundacji oszczędności wynikające z wysyłki elektronicznych kartek świątecznych, zamiast tradycyjnych – papierowych.
  • Od 2005 roku wspólnie z ELSA Poland pomagamy młodym prawnikom w pierwszych krokach na drodze ich zawodowej kariery, oferując płatne staże w ramach ogólnopolskiego konkursu Law Games . Na przestrzeni lat wielu laureatów konkursu po stażu pozostało w kancelarii w ramach stałej współpracy.

Działalność charytatywna

  • Regularnie angażujemy się w akcje charytatywne Fundacji Między Niebem a Ziemią , która pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Corocznie pracownicy kancelarii organizują bożonarodzeniową składkę – w postaci darów rzeczowych i finansowych – na rzecz wybranego podopiecznego Fundacji. Dodatkowo, od wielu lat z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w ramach akcji Everyday SHEro , mianujemy „codzienną bohaterką" jedną z opiekunek dzieci będących podopiecznymi Fundacji i razem z pracownikami kancelarii spełniamy jedno z jej marzeń.
  • Systematycznie bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez różne podmioty i organizacje (aukcje, wsparcie finansowe, zbiórki rzeczowe dla potrzebujących).
  • Od lat bierzemy udział w inicjatywie Eversheds Sutherland - Global Running Day . Połączyliśmy siły z kolegami z innych biur, aby wesprzeć WaterAid - międzynarodową organizację, która działa na rzecz zwiększenia dostępu do czystej wody oraz poprawy higieny i warunków sanitarnych na całym świecie. W imieniu każdej osoby, która wzięła udział w akcji, kancelaria wsparła WaterAid kwotą 19 euro.
W 2015 r. z okazji Dnia Kobiet, w ramach akcji Eversheds Everyday SHEro, kancelaria - wspólnie z Fundacją -  postanowiła mianować „codzienną bohaterką" jedną z opiekunek dzieci będących podopiecznymi Fundacji i spełnić jedno z jej marzeń.

Inicjatywy prośrodowiskowe

Wspieramy „Koalicję 5 frakcji” – pierwszą w Polsce międzysektorową inicjatywę rozwiązującą w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła. „Koalicja 5 frakcji” jest wspólną prokonsumencką akcją kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. Akcja upowszechnia wiedzę i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Celem inicjatywy jest wspieranie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Do Rady Ekspertów Koalicji zaproszone zostały Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, partnerzy kierujący praktyką Commercial.