Global menu

Our global pages

Close

Zapraszamy do lektury naszych blogów

W ramach regulacji

 • Piszemy o otoczeniu prawnym wytwarzania, sprzedaży, promocji i utylizacji produktów konsumenckich.
 • Omawiamy kierunki zmian w prawie konsumenckim i ich wpływ na biznes m.in. w kontekście "Nowego ładu dla konsumentów" KE.
 • Poruszamy kwestie regulacyjne związane z pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu przez wprowadzenie do obrotu, działania promocyjne, dystrybucję, handel międzynarodowy, prawo konkurencji, relacje z konsumentami, w tym sprawy związane z rękojmią, gwarancją i odpowiedzialnością za produkt, na gospodarce odpadami i ochronie środowiska kończąc.
 • Odnosimy się do zagadnień związanych z prawnymi aspektami doboru marki produktu oraz egzekwowaniem jej skutecznej ochrony.


EuroZamówienia

 • Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce
 • Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej
 • Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa

Przejdź do bloga >


Kodeks w pracy

 • Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Śledzimy planowane zmiany przepisów i odnosimy się do aktualnych problemów z dziedziny prawa pracy
Przejdź do bloga >


Przepis na energetykę

 • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
 • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
 • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora
Przejdź do bloga >