Global menu

Our global pages

Close

Zapraszamy do lektury naszych blogów 

EuroZamówienia

 • Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce
 • Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej
 • Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa
Autorzy: Tomasz Zalewski, Julita Hoffmann, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska
Przejdź do bloga >


IP w sieci

 • Piszemy zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci
Autorzy: Tomasz Zalewski, Paweł Lipski, dr Daria Gęsicka, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Monika Zuzaniuk
Przejdź do bloga >


Kodeks w pracy

 • Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Śledzimy planowane zmiany przepisów i odnosimy się do aktualnych problemów z dziedziny prawa pracy
Autorzy: Ewa Łachowska-Brol, Adam Nierzwicki, Paweł Lasota
Przejdź do bloga >


Przepis na energetykę

 • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
 • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
 • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora
Autorzy: Łukasz Jankowski
Przejdź do bloga >


Lepsza taktyka

Piszemy o zaletach arbitrażu i przewagach ADR-ów nad postępowaniami sądowymi
Omawiamy podstawowe instytucje stosowane w arbitrażu, a nieznane postępowaniom sądowym
Wskazujemy potencjalne problemy w relacji arbitraż - sąd powszechny
Śledzimy i komentujemy bieżące aktywności legislacyjne dotyczące ADR-ów
Zachęcamy do korzystania z alternatywnych form rozwiązywania sporów. 
 • Zachęcamy do korzystania z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów
 • Piszemy o zaletach arbitrażu i przewagach ADR-ów nad postępowaniami sądowymi
 • Omawiamy podstawowe instytucje stosowane w arbitrażu, a nieznane postępowaniom sądowym
 • Wskazujemy potencjalne problemy w relacji arbitraż - sąd powszechny
 • Śledzimy i komentujemy bieżące aktywności legislacyjne dotyczące ADR-ów
Autorzy: Maciej Jóźwiak, Anna Kasnowska
Przejdź do bloga >