Global menu

Our global pages

Close

Czy zawsze do obniżenia ceny wystarczy oświadczenie zamawiającego?

  • Poland
  • Public procurement

12-01-2022

Nawet jeżeli na przykład w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidziano uprawnienia do obniżenia ceny, to wynika ono bezpośrednio z kodeksu cywilnego i może dotknąć każdego wykonawcy wadliwie realizującego zamówienie.

Zapraszamy do lektury tekstu Michała Drozdowicza, opublikowanego 12 stycznia 2022 r. w dzienniku Rzeczpospolita.