Global menu

Our global pages

Close

Integracja – ostatnie ogniwo transakcji M&A

  • Poland
  • Mergers and acquisitions

18-07-2013

W obecnej koniunkturze gospodarczej, charakteryzującej się spowolnieniem i niskim poziomem wzrostu, transakcje fuzji i przejęć są jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających osiągnięcie zadowalającego poziomu wzrostu wartości firmy i jej zysków.

O ile świadomość stron odnośnie znaczenia etapu planowania i przeprowadzenia due diligence, czy angażowania fachowców na wszystkich etapach procesu nabywania przedsiębiorstw i znaczenia ciągłości działania w trakcie całego procesu fuzji rośnie, o tyle nadal zbyt mało czasu i uwagi poświęca się ostatniemu etapowi transakcji, czyli integracji – faktycznego i fizycznego połączenia. Tymczasem kupno innego przedsiębiorstwa to często dopiero początek drogi. Może się bowiem okazać, że scaflenie firm w taki sposób, aby uzyskać wartość dodaną będzie trudniejsze, niż cały formalno-prawny proces fuzji spółek. Szczególnie widoczne jest to w przypadku transakcji transgranicznych, w ramach których spotykają się niekiedy różne branże, a najczęściej zupełnie inne kultury biznesowe.

Każdy sukces ma wielu ojców

Doradcy prawni, biorący udział w transakcjach M&A wiedzą, że o sukcesie fuzji można mówić dopiero, gdy poza czynnikami formalnymi, takimi jak zawarcie umowy transakcyjnej oraz powstanie nowej struktury w sensie prawnym i finansowym, uda się również przeprowadzić proces potranskacyjnej integracji na wszystkich płaszczyznach, w tym m.in. kulturowej i pracowniczej w taki sposób, aby wypracowana wartość dodana spełniała cele fuzji. Na tym właśnie tle mniej doświadczeni uczestnicy transakcji często napotykają spore trudności.

Integracja przedsiębiorstw jest jednym z elementów decydujących o sukcesie transakcji M&A, który w dużej mierze zależy od działań podejmowanych na samym początku procesu. Elementy te – planowanie, badanie due diligence, moment angażowania zespołów prawnych, system wczesnego ostrzegania i wiele innych – zostały dość szczegółowo omówione w poprzednim numerze miesięcznika KAPITAŁOWEGO, w artykule adwokata Krzysztofa Felucha. Z racji roli i znaczenia integracji dla sukcesu całego przedsięwzięcia, aspekt ten zasługuje na osobną analizę. Jej znaczenie obrazują także wyniki badania ujęte w raporcie przygotowanym na zlecenie kancelarii Eversheds „M&A od pomysłu do realizacji – kfluczowe czynniki wpływające na sukces transgranicznej transakcji M&A” przez RSG Consulting. W badaniu uczestniczyło ponad 400 dyrektorów działów prawnych i prawników in- house międzynarodowych firm z 41 krajów świata, którzy w ostatnich trzech latach bezpośrednio uczestniczyli w łącznie ponad 3 tys. transgranicznych transakcji M&A.

Wyniki analizy sugerują, że istnieje potrzeba powołania stałego zespołu, który zajmowałby się transakcją i stanowił swego rodzaju „tkankę łączną” między wszystkimi etapami procesu, w tym etapu integracji. W skład takiego zespołu powinni wejść specjaliści ds. prawnych, handlowych i finansowych, którzy umiejętnie przeprowadzą transakcję od etapu koncepcji aż do integracji po zakończeniu projektu. Krótko mówiąc, firmy muszą
skuteczniej łączyć elementy poszczególnych etapów transakcji i myśleć o funkcjonowaniu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa po jej zakończeniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Judith Gliniecki, Renata Patoka, Miesięcznik Kapitałowy, czerwiec - lipiec 2013 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl