Global menu

Our global pages

Close

Nowelizacja Prawa energetycznego – Dyrektywa CCS i opłacalność składowania dwutlenku węgla

  • Poland
  • Energy and infrastructure

01-12-2013

Sektor energetyczny, cieszący się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem, doświadczy kolejnej – po tzw. Małym trójpaku energetycznym, zamiany Prawa energetycznego (PE).

W dniu 24 listopada 2013 r. wejdą w życie zmiany wynikające z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE  i  rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 („Dyrektywa CCS").

Implementacja postanowień przytoczonej Dyrektywy CCS nastąpi poprzez nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 oraz niektórych innych ustaw. Najbliższa nowelizacja wpisuje się w obecny trend rozważań dotyczących optymalizacji polityki klimatycznej, której kierunki i przyszłe mechanizmy są przedmiotem trwającego w Polsce szczytu klimatycznego COP19. Temat technologii CCS (Carbon Capture and Storage), jej zastosowania oraz korzyści płynących z jej adaptacji, stanowił również istotny punkt biznesowego forum Climate Solutions, które było największym wydarzeniem towarzyszącym szczytowi COP19.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Łukasz Jankowski, Jakub Kasnowski, ekonomia.rp.pl, 1 grudnia 2013 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl