Global menu

Our global pages

Close

Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym

  • Poland
  • Other

18-12-2013

We współczesnym języku biznesowym terminem compliance  przyjęło się określać zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z rozmaitymi regulacjami prawnymi. Czasem przez compliance rozumie się minimalizowanie ryzyka prawnego. Compliance najczęściej odnosi się do przepisów antykorupcyjnych, przeciwdziałających praniu pieniędzy, prawa ochrony konkurencji oraz ochrony danych osobowych. Na program compliance będą zatem składać się wszelkie działania, rozwiązania organizacyjne i zasoby niezbędne do tego, aby skutecznie eliminować ryzyko naruszenia prawa w przedsiębiorstwie. Funkcja compliance, w większości krajów oznaczana jedynie terminem angielskim, jest stosunkowo nowym zawodem. W Polsce zaczęto wyodrębniać stanowisko ds. compliance  kilkanaście lat temu, przede wszystkim w podmiotach zależnych od amerykańskich spółek giełdowych. Pierwszymi branżami, w których pojawiła się odrębna rola compliance, były branże finansowa i farmaceutyczna. Obecnie funkcje te tworzy się w najrozmaitszych sektorach, w tym w telekomunikacji oraz energetyce. Wymóg posiadania procedur compliance bądź szerzej programu compliance zaczyna się pojawiać jako warunek nawiązania współpracy gospodarczej.

Programy compliance w branży farmaceutycznej

Sektor farmaceutyczny jest jednym z najściślej uregulowanych obszarów działalności gospodarczej. Regulacje krajowef, stanowe, regionalne i międzynarodowe dotyczą m.in. bezpieczeństwa badań klinicznych, bezpieczeństwa produkcji, bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa stosowania produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Rygoryzm regulacji jest całkowicie zrozumiały przede wszystkim dlatego, że głównym przedmiotem działalności sektora jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto, ponieważ w przeważającej części krajów ochrona zdrowia jest w większym bądź mniejszym stopniu finansowana ze środków publicznych, poszczególne kraje, dbając o swoje interesy, są skłonne do bardziej szczegółowego regulowania zasad wydatkowania tych środków.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Joanna Kruk-Kubarska, Tomasz Kruk, Monitor Prawniczy, dodatek Compliance 23/2013

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl