Global menu

Our global pages

Close

Postępowanie grupowe w polskim prawie

  • Poland
  • Litigation and dispute management

10-03-2014

Zagadnienia objęte dyskusją i rozwinięte w ekspertyzie

Ekspertyza obejmuje przedstawienie praktycznego wymiaru funkcjonowania powodów grupowych w procesie toczącym się na gruncie UoPG. Strona powodowa funkcjonuje na gruncie UoPG w następującym złożonym układzie
podmiotowym:

  1. grupa bądź członkowie grupy,
  2. reprezentant grupy,
  3. pełnomocnik.

Analiza zawarta w niniejszym opracowaniu będzie przedstawiona w trzech następujących po sobie chronologicznie fazach postępowania:

  1. od powstania grupy do chwili złożenia pozwu,
  2. od złożenia pozwu do uprawomocnienia się postanowienia ustalającego skład grupy,
  3. od uprawomocnienia się postanowienia ustalającego skład grupy do wydania orzeczenia merytorycznego przez sąd I instancji.

Pełna treść ekspertyzy jest dostępna tutaj>

Źródło: Iwo Gabrysiak, Ekspertyza na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, marzec 2014 r.

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl