Global menu

Our global pages

Close

Szef może ograniczyć obecność w sieci

  • Poland
  • Employment law

27-03-2014

Za nieuzasadnioną i niegrzeczną krytykę pracodawcy oraz ujawnianie jego tajemnic podwładny może stracić etat. Podobne sankcje grożą mu za nadmierną aktywność w internecie w celach innych niż służbowe.

W związku z nieustannym rozwojem wirtualnej obecności m.in. na internetowych portalach społecznościowych i szerokim dostępem do sieci w czasie wykonywania zadań służbowych przybywa wątpliwości, gdzie są granice w relacjach pracodawca - pracownik.

Podstawowe wymogi
Aktywność np. na portalach i forach społecznościowych to przejaw swobody komunikowania się i co do zasady pracodawca nie może jej ograniczać. Mogłoby więc z tego wynikać, że pracownik ma prawo krytykować pracodawcę do woli i swobodnie zamieszczać informacje o firmie, np. dotyczące przebiegu produkcji. Otóż nie - swoboda jest ograniczona. Ich działania nie mogą:

  • naruszać dóbr osobistych pracodawcy,
  • ujawniać tajemnicy przedsiębiorstwa oraz
  • przekraczać zasad dozwolonej krytyki.

Aktywność zatrudnionego nie może też być sprzeczna z jego obowiązkami wynikającymi z art. 100 k.p. Tu najbardziej adekwatne z tej listy będą: dbanie o dobro zakładu pracy, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz postępowanie w myśl firmowych zasad współżycia społecznego.

Pełna treść artykuły jest dostępna tutaj>

Źródło: Michał Balicki, Rzeczpospolita 27 marca 2014 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl