Global menu

Our global pages

Close

Co wydzielona spółka może podatkowo dziedziczy w CIT

  • Poland
  • Tax planning and consultancy

08-04-2014

W praktyce gospodarczej coraz częćciej zdarzają się podziały spółek i związana z tym podziały przedsiębiorstwa. Jak wygląda sprawa dziedziczenia praw i zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przez wydzieloną spółką czy spółki?

W przypadku podziału osoby prawnej znajdzie zastosowanie zawarta w ordynacji podatkowej zasada sukcesji generalnej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa W praktyce kwestia tego, jak rozumieć sukcesję generalną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, przysparzajednak wielu kłopotów.

Interpretacje podatkowe wydawane w imieniu ministra finansów coraz częściej powołują się na tzw. częściową sukcesję generalną, tzn. pojęcie, które zasadniczo niejest znane na gruncie ordynacji podatkowej. Odwołując się do tej zasady, władze skarbowe nakazują dzielić przychody i koszty dzielonej spółki skumulowane od początku roku podatkowego i przypisywać odpowiednią ich część do podatnika, który powstał w wyniku podziału lub który przejął wydzielony majątek. Nie ma większego problemu, jeśli przedsiębiorca prowadzi dwa w miarę niezależne od siebie rodzaje działalności - np. renowację starych mebli i produkq'ę mebli nowych, i jedną z tych działalności - wraz z linią produkcyjną, zatrudnionymi pracownikami itp. - przenosi do nowej spółki. Wówczas wydzielenie kosztów i przychodówjest dość proste, zwłaszcza jeśli mówimy o kosztach bezpośrednich. Jednak najczęściej sytuacjajest bardziej skomplikowana, a kategoria kosztów pośrednich służących działalności całej dzielonej spółki jest w praktyce bardzo obszerna. Często nie sposób rozsądnie wydzielić tę część kosztów i przychodów, która odnosi się do poszczególnych części majątku. Takie wydzielenie może się jeszcze bardziej skomplikować, jeśli jest dokonywane w trakcie roku podatkowego.

Pełna treść rozmowy jest dostępna tutaj>

Źródło: Rozmowa z Karoliną Stawowską, Rzeczpospolita, 8 kwietnia 2014 r.

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl