Global menu

Our global pages

Close

Warto, aby przedsiębiorcy przyjrzeli się procedurom przesyłania produktów

  • Poland
  • Consumer

16-04-2014

Firmy prowadzące sprzedaż przez internet powinny przygotować się na jednoznaczne regulacje o zasadach zwrotu kosztów w przypadku wycofania się konsumenta z umowy zawartej na odległość lub poza lokalem.

Europejskie prawo konsumenckie, które jest pierwowzorem polskich ustaw konsu¬menckich, charakteryzuje się ograniczeniem klasycznej zasady pacta sunt servanda, na skutek istnienia rozbudowanego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy (tzw. prawo do namysłu, ang. cooling off period).

Decyduje sposób zawarcia transakcji
Uprawnienie takie umożliwia konsumentowi (i tylko konsumentowi) po upływie krótkiego terminu wycofanie się z transakcji bez żadnych negatywnych skutków. Motywem przyznania tego uprawnienia konsumentowi jest sposób zawarcia transakcji np. w sytuacji wykorzystującej element zaskoczenia konsumenta (w umowie poza lokalem przedsiębiorstwa), brak możliwości zapoznania się z towarem (umowy na odległość) czy sam przedmiot transakcji (timesharing, kredyt konsumencki).

Pełna treś artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Rzeczpospolita, 16 kwietnia 2014 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl