Global menu

Our global pages

Close

Jednakowe bezpieczeństwo dla kupujących

  • Poland
  • Other

08-05-2014

Obecnie w polskim prawie funkcjonują odrębne reżimy odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej ujęte w odrębnych aktach prawnych. Dla obrotu profesjonalnego (ang. business to business, B2B) jest to regulacja kodeksu cywilnego dotycząca rękojmi za wady. Natomiast dla obrotu z udziałem konsumentów (ang. business to consumer, B2C) jest to ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która przewiduje instytucję niezgodności towaru z umową. Ta dwoistość jest wynikiem transpozycji do prawa polskiego dyrektywy unijnej 1999/44 w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Rzeczpospolita, 8 maja 2014 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl