Global menu

Our global pages

Close

Warto badać zgodność reklam z faktycznie planowaną inwestycją

  • Poland
  • Other

15-05-2015

Deweloper powinien dążyć do tego, aby okres, w którym ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec kupujących, pokrywał się z okresem gwarancji/rękojmi udzielonej mu przez generalnego wykonawcę.

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która znowelizowała przepisy kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, w tym nieruchomości i ich wyposażenia. Jedna z najważniejszych zmian to wydłużenie okresu odpowiedzialności i terminu na dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi przez kupującego.

Deweloper odpowiada względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przy czym ustawa o prawach konsumenta wprowadza nową definicję wady fizycznej, a także wady prawnej.

Zgodnie z nową definicją wprowadzoną do art. 5561 § 1 k.c. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a rzecz jest niezgodna z umową, gdy nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel umowy, lub nie ma właściwości, o istnieniu których sprzedawca zapewnił kupującego, a także gdy nie nadaje się do konkretnego celu zamierzonego przez kupującego lub została wydana w stanie niezupełnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, dr Piotr Kunicki, Rzeczpospolita, 15 maja 2015 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl