Global menu

Our global pages

Close

Numer konta nie dla komornika

  • Poland
  • Privacy, data protection and cybersecurity - Articles

08-09-2015

Do przedsiębiorców zatrudniających pracowników nierzadko zwracają się komornicy z żądaniem, by ujawnić im informacje dotyczące wynagrodzeń zatrudnionych osób, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza –  w tym numery rachunków bankowych. Jak powinni się w takiej sytuacji zachować przedsiębiorcy? Odpowiedzi  udziela Magdalena Koniarska w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.
Czy przedsiębiorcy powinni przekazywać takie informacje?
Przedsiębiorcy muszą zachować daleko idącą ostrożność. Otóż komornicy kierujący żądania do pracodawców, powołują się przede wszystkim na art. 882 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego, twierdzą, że ta regulacja uprawnia ich do uzyskania również numeru konta dłużnika. Tymczasem wspomniany przepis stanowi, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu jednego tygodnia przedstawił m.in. zestawienie wynagrodzenia pracownika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, oraz oddzielnie jego dochody z wszelkich innych tytułów, a także podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi. We wspominanym przepisie nie ma więc słowa na temat konieczności przekazania numeru rachunku bankowego.
Czy w praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy jednak nie zdają sobie z tego sprawy i przekazują komornikowi również numer konta pracownika?
Niestety, często dochodzi do takich sytuacji. O tym, że komornicy nie mają racji, twierdząc iż są uprawnieni do otrzymania numeru rachunku bankowego pracownika, świadczy przedstawione niedawno stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. GIODO, cytując art. 882 k.p.c., wymienia obowiązki, które wynikają z tego unormowania dla pracodawcy. GIODO podkreśla, że ani ten, ani inny przepis nie stanowi podstawy prawnej dla żądania przez komorników udostępniania przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej numeru rachunku bankowego pracownika. W swoim stanowisku GIODO zwraca uwagę, że „racjonalny ustawodawca uznał pozyskiwanie przez komornika numeru rachunku bankowego dłużnika za zbędne do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia o pracę”.
Czy wynika z tego, że udostępnianie numeru konta przez pracodawców jest nieuprawnione?
Tak. Pracodawca, przekazując komornikowi numer konta, ryzykuje poniesienie odpowiedzialności karnej, łącznie z pozbawieniem wolności. Przewiduje to art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto w sytuacji, gdy GIODO stwierdzi takie uchybienie w ramach kontroli, to przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność administracyjna. Na tym nie koniec. Otóż pracownik może też pozwać zatrudniającego go przedsiębiorcę o naruszenie dóbr osobistych i żądać odszkodowania. 
Pełna treść wywiadu dostępna jest tutaj.
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/613156,numer-konta-nie-dla-komornika.html
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 8.09.2015

Do przedsiębiorców zatrudniających pracowników nierzadko zwracają się komornicy z żądaniem, by ujawnić im informacje dotyczące wynagrodzeń zatrudnionych osób, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza –  w tym numery rachunków bankowych. Jak powinni się w takiej sytuacji zachować przedsiębiorcy? Odpowiedzi udziela Magdalena Koniarska w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”. 

Czy przedsiębiorcy powinni przekazywać takie informacje?

Przedsiębiorcy muszą zachować daleko idącą ostrożność. Komornicy, kierując żądania do pracodawców, powołują się przede wszystkim na art. 882 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego. Twierdzą, że ta regulacja uprawnia ich do uzyskania również numeru konta dłużnika. Tymczasem wspomniany przepis stanowi, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu jednego tygodnia przedstawił m.in. zestawienie wynagrodzenia pracownika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, oraz oddzielnie jego dochody z wszelkich innych tytułów, a także podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi. We wspominanym przepisie nie ma więc słowa na temat konieczności przekazania numeru rachunku bankowego.

Czy w praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy jednak nie zdają sobie z tego sprawy i przekazują komornikowi również numer konta pracownika?

Niestety, często dochodzi do takich sytuacji. O tym, że komornicy nie mają racji, twierdząc iż są uprawnieni do otrzymania numeru rachunku bankowego pracownika, świadczy przedstawione niedawno stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. GIODO, cytując art. 882 k.p.c., wymienia obowiązki, które wynikają z tego unormowania dla pracodawcy. GIODO podkreśla, że ani ten, ani inny przepis nie stanowi podstawy prawnej dla żądania przez komorników udostępniania przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej numeru rachunku bankowego pracownika. W swoim stanowisku GIODO zwraca uwagę, że „racjonalny ustawodawca uznał pozyskiwanie przez komornika numeru rachunku bankowego dłużnika za zbędne do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia o pracę”.

Czy wynika z tego, że udostępnianie numeru konta przez pracodawców jest nieuprawnione?

Tak. Pracodawca, przekazując komornikowi numer konta, ryzykuje poniesienie odpowiedzialności karnej, łącznie z pozbawieniem wolności. Przewiduje to art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto w sytuacji, gdy GIODO stwierdzi takie uchybienie w ramach kontroli, to przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność administracyjna. Na tym nie koniec. Otóż pracownik może też pozwać zatrudniającego go przedsiębiorcę o naruszenie dóbr osobistych i żądać odszkodowania. 

Pełna treść wywiadu dostępna jest tutaj (po zalogowaniu).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 8.09.2015

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl