Global menu

Our global pages

Close

Konsultacje KNF w związku z projektem wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

  • Poland
  • Banking and finance
  • Capital market law

02-02-2016

Konsultacje KNF dotyczące projektu wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

W poniedziałek 1 lutego 2016 upłynął termin na przesyłanie komentarzy do opublikowanego 23 grudnia 2015 projektu wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Ze względu na wagę tych zapisów komentarze do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Compliance Polska. Komentarze opracowane zostały pod kierunkiem Pawła Kuskowskiego w ramach grupy MiFID kierowanej przez Grzegorza Włodarczyka. 

Opinia i stanowisko SCP w przedmiocie projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych >>> 

Wytyczne >>>

W poniedziałek 1 lutego 2016 r. upłynął termin na przesyłanie komentarzy do opublikowanego 23 grudnia 2015 r. projektu wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Ze względu na wagę tych zapisów komentarze do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Compliance Polska. Komentarze opracowane zostały pod kierunkiem Pawła Kuskowskiego w ramach grupy MiFID kierowanej przez Grzegorza Włodarczyka. 

Opinia i stanowisko SCP w przedmiocie projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych >>> 

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl