Global menu

Our global pages

Close

Co czeka sektor nieruchomości w 2016 roku?

  • Poland
  • Real estate

12-02-2016

Będzie się działo w prawie nieruchomości
W połowie 2015 r. miała miejsce znacząca nowelizacja prawa budowlanego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo zmian, wydawać by się mogło, że rok 2016 nie przyniesie już istotnych nowości w prawie nieruchomościowym. Nic bardziej mylnego. 
Kodeks urbanistyczno-budowlany
W 2016 r. w dalszym ciągu będą trwały prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. W zamierzeniu ma on kompleksowo kształtować lokalną politykę przestrzenną oraz proces inwestycyjno-budowlany. Obecnie w Komisji trwają prace nad częścią urbanistyczną. Część budowlana została jeszcze w maju 2015 r. skierowana na ścieżkę legislacyjną – obecnie trwają konsultacje publiczne. 
Po uzgodnieniu części urbanistycznej kolejnym etapem prac będzie scalenie dwóch części (budowlanej 
i urbanistycznej) w jeden spójny redakcyjnie akt. 
Rewitalizacja 
Pod koniec 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Zgodnie z jej brzmieniem rewitalizacja stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszarem zdegradowanym jest teren,
na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz na przykład: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, niski poziom obsługi komunikacyjnej czy niedopasowanie rozwiązań urbanistycznych. Zainteresowanie ustawodawcy tematyką rewitalizacji i próby stworzenia spójnych polityk 
w tym zakresie mogą skutkować ciekawymi projektami budowlanymi. Jednocześnie w 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju szacowało, że rewitalizacja może objąć tereny zamieszkałe przez 
ok. 2,4 miliona mieszkańców.
Finansowanie nieruchomości
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają skutkować wzrostem emisji listów zastawnych oraz ich większą wiarygodnością. Statystyki krajów sąsiednich pokazują, że pole do rozwoju tego instrumentu jest znaczne. Można założyć, że na rynku pojawi się więcej banków hipotecznych, a te istniejące będą bardziej widoczne przy finansowaniu transakcji. Możliwe również, że będziemy obserwować przenoszenie pakietów hipotek z banków uniwersalnych do banków hipotecznych.
Nabywanie nieruchomości rolnych
Połowa roku 2016 r. będzie również okresem próby dla nowych regulacji dotyczących nabywania ziemi rolnej. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wejdzie w życie 1 maja 2016 r. Zastąpi obecną ustawę o tej samej nazwie i będzie szczególnie istotna dla podmiotów planujących inwestycje w ziemię rolną na terenie całego kraju. W przyszłym akcie rozbudowane zostały przede wszystkim przepisy obejmujące prawo pierwokupu. 

W połowie 2015 r. miała miejsce znacząca nowelizacja prawa budowlanego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo zmian, wydawać by się mogło, że rok 2016 nie przyniesie już istotnych nowości w prawie nieruchomościowym. Nic bardziej mylnego. 

Kodeks urbanistyczno-budowlany

W 2016 r. w dalszym ciągu będą trwały prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. W zamierzeniu ma on kompleksowo kształtować lokalną politykę przestrzenną oraz proces inwestycyjno-budowlany. Obecnie w Komisji trwają prace nad częścią urbanistyczną. Część budowlana została jeszcze w maju 2015 r. skierowana na ścieżkę legislacyjną – obecnie trwają konsultacje publiczne. Po uzgodnieniu części urbanistycznej kolejnym etapem prac będzie scalenie dwóch części (budowlanej i urbanistycznej) w jeden spójny redakcyjnie akt. 

Rewitalizacja 

Pod koniec 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Zgodnie z jej brzmieniem rewitalizacja stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszarem zdegradowanym jest teren, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz na przykład: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, niski poziom obsługi komunikacyjnej czy niedopasowanie rozwiązań urbanistycznych. Zainteresowanie ustawodawcy tematyką rewitalizacji i próby stworzenia spójnych polityk w tym zakresie mogą skutkować ciekawymi projektami budowlanymi. Jednocześnie w 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju szacowało, że rewitalizacja może objąć tereny zamieszkałe przez ok. 2,4 miliona mieszkańców.

Finansowanie nieruchomości

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają skutkować wzrostem emisji listów zastawnych oraz ich większą wiarygodnością. Statystyki krajów sąsiednich pokazują, że pole do rozwoju tego instrumentu jest znaczne. Można założyć, że na rynku pojawi się więcej banków hipotecznych, a te istniejące będą bardziej widoczne przy finansowaniu transakcji. Możliwe również, że będziemy obserwować przenoszenie pakietów hipotek z banków uniwersalnych do banków hipotecznych.

Nabywanie nieruchomości rolnych

Połowa roku 2016 r. będzie również okresem próby dla nowych regulacji dotyczących nabywania ziemi rolnej. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wejdzie w życie 1 maja 2016 r. Zastąpi obecną ustawę o tej samej nazwie i będzie szczególnie istotna dla podmiotów planujących inwestycje w ziemię rolną na terenie całego kraju. W przyszłym akcie rozbudowane zostały przede wszystkim przepisy obejmujące prawo pierwokupu. 

 

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl