Global menu

Our global pages

Close

Ustawa inwigilacyjna przerasta drobnych przedsiębiorców

  • Poland
  • Technology
  • Telecoms - articles
  • Retail
  • Technology, Media and Telecoms

07-07-2016

Ubocznym efektem wejścia w życie ustawy inwigilacyjnej jest nałożenie na przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną nowych, kosztownych obowiązków. Aby policja mogła przeprowadzać kontrole – przedsiębiorcy są zmuszeni do dokonania inwestycji w posiadaną infrastrukturę informatyczną. Problem w tym, że dokładając przedsiębiorcom małym i mikro nowych obowiązków, nie pomyślano, że trzeba im wskazać, w jaki sposób powinni swoją infrastrukturę przystosować. Nie przewidziano w ich wypadku odrębnych przepisów wykonawczych. W efekcie odsyłani są przez ministerstwo do tego samego rozporządzenia, które obowiązuje wielkie firmy telekomunikacyjne. Tyle że aby spełnić wymogi, musieliby ponieść koszty, często olbrzymie!

7 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm 15 stycznia 2016 r., która wprowadziła zmiany w zasadach prowadzenia kontroli operacyjnej przez wiele służb mundurowych takich jak policja, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zmienione przepisy dały ww. służbom możliwość dokonywania kontroli operacyjnej, która polega m.in. na uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w systemach informatycznych i teleinformatycznych. W związku z tym pojawiła się potrzeba nałożenia na przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną obowiązku odpowiadającemu prawu ww. służb do uzyskiwania takich danych. Od kilku miesięcy usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną są zobowiązani na własny koszt zapewnić warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie kontroli operacyjnej uprawnionym służbom mundurowym. Dotychczas takie obowiązki spoczywały tylko na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych oraz operatorach pocztowych.

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej>>> http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/957392,ustawa-inwigilacyjna-przerasta-drobnych-przedsiebiorcow.html#

Ubocznym efektem wejścia w życie ustawy inwigilacyjnej jest nałożenie na przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną nowych, kosztownych obowiązków. Aby policja mogła przeprowadzać kontrole – przedsiębiorcy są zmuszeni do dokonania inwestycji w posiadaną infrastrukturę informatyczną. Problem w tym, że dokładając przedsiębiorcom małym i mikro nowych obowiązków, nie pomyślano, że trzeba im wskazać, w jaki sposób powinni swoją infrastrukturę przystosować. Nie przewidziano w ich wypadku odrębnych przepisów wykonawczych. W efekcie odsyłani są przez ministerstwo do tego samego rozporządzenia, które obowiązuje wielkie firmy telekomunikacyjne. Tyle że aby spełnić wymogi, musieliby ponieść koszty, często olbrzymie!

7 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm 15 stycznia 2016 r., która wprowadziła zmiany w zasadach prowadzenia kontroli operacyjnej przez wiele służb mundurowych takich jak policja, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zmienione przepisy dały ww. służbom możliwość dokonywania kontroli operacyjnej, która polega m.in. na uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w systemach informatycznych i teleinformatycznych. W związku z tym pojawiła się potrzeba nałożenia na przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną obowiązku odpowiadającemu prawu ww. służb do uzyskiwania takich danych. Od kilku miesięcy usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną są zobowiązani na własny koszt zapewnić warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie kontroli operacyjnej uprawnionym służbom mundurowym. Dotychczas takie obowiązki spoczywały tylko na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych oraz operatorach pocztowych.

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zobacz >>

Temat ten poruszaliśmy również na naszym blogu IP w Sieci. Zobacz >>

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl