Global menu

Our global pages

Close

Akademia procesu: Pojęcie dokumentu w znowelizowanym Kodeksie cywilnym

  • Poland
  • Litigation and dispute management

27-09-2016

W znowelizowanym Kodeksie cywilnym znalazł się przepis zawierający definicję dokumentu. Zgodnie z nim dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Definicja ta odchodzi od tradycyjnego rozumienia dokumentu jako informacji mającej formę pisemną. Jako że coraz częściej w obrocie gospodarczym oświadczenia składane są bez użycia podpisu, przyjęte rozwiązanie zdaje się odpowiadać na potrzeby codziennej praktyki biznesowej. Warto jednak zauważyć, że tak szeroka definicja dokumentu może rodzić trudności interpretacyjne.

Pobierz newsletter "Akademia procesu" przygotowany przez nasz zespół rozwiązywania sporów i dowiedz się więcej.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl