Global menu

Our global pages

Close

Przewodnik po implementacji dyrektyw zamówieniowych w UE

  • Poland
  • Public procurement

03-10-2016

Sieć Eversheds opublikowała przewodnik opisujący status implementacji dyrektyw zamówieniowych w Unii Europejskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia i koordynatorem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów był Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Przewodnik (ang. EU procurement reform guide 2016) obejmuje 19 krajów Unii Europejskiej, w których Eversheds posiada praktyki prawa zamówień publicznych. Materiał uzupełniony został również o informacje dotyczące Szwajcarii. Wiedza zawarta w przewodniku pozwoli wykonawcom, którzy myślą o udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poza granicami swoich krajów, na szybkie zorientowanie się w zakresie specyfiki prawa zamówień publicznych w poszczególnych państwach unijnych.

Więcej>