Global menu

Our global pages

Close

Czas na przetargi dla start-upów

  • Poland
  • Other

11-10-2016

Zamówienia publiczne mogą być instrumentem stymulującym innowacyjność oraz narzędziem wsparcia dla start-upów. Niestety, na drodze do wykorzystania zamówień publicznych dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki wciąż napotkać można wiele barier.  
Od pewnego czasu temat innowacyjności oraz szczególnej roli, jaką w rozwoju innowacyjności w Polsce mają odegrać start-upy, nie schodzi z pierwszych stron gazet. Jest to związane m.in. z poświęceniem start-upom wiele miejsca w rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego jednym z filarów jest rozwój innowacyjnych firm. 
Jednak o startupach i wspieraniu innowacyjności mówi się głównie w kontekście wsparcia kapitałowego w ramach poszczególnych faz rozwoju biznesu, czemu służyć ma m.in. niedawno ogłoszony program Start in Poland. Co więcej, podkreśla się, że dobrze byłoby, aby wspierane tak przedsięwzięcia miały od razu globalne ambicje, do czego przyczynić się ma plan szybkiej „akceleracji” i „ekspansji zagranicznej”. Na plan dalszy schodzi praktyczny aspekt szybkiego wdrożenia w życie konkretnych produktów i usług oferowanych przez tak wspierane start-upy. 

Zamówienia publiczne mogą być instrumentem stymulującym innowacyjność oraz narzędziem wsparcia dla start-upów. Niestety, na drodze do wykorzystania zamówień publicznych dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki wciąż napotkać można wiele barier.  

Od pewnego czasu temat innowacyjności oraz szczególnej roli, jaką w rozwoju innowacyjności w Polsce mają odegrać start-upy, nie schodzi z pierwszych stron gazet. Jest to związane m.in. z poświęceniem start-upom wiele miejsca w rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego jednym z filarów jest rozwój innowacyjnych firm. 

Jednak o startupach i wspieraniu innowacyjności mówi się głównie w kontekście wsparcia kapitałowego w ramach poszczególnych faz rozwoju biznesu, czemu służyć ma m.in. niedawno ogłoszony program Start in Poland. Co więcej, podkreśla się, że dobrze byłoby, aby wspierane tak przedsięwzięcia miały od razu globalne ambicje, do czego przyczynić się ma plan szybkiej „akceleracji” i „ekspansji zagranicznej”. Na plan dalszy schodzi praktyczny aspekt szybkiego wdrożenia w życie konkretnych produktów i usług oferowanych przez tak wspierane start-upy. 

Zapraszamy do lektury całego artykułu Tomasza Zalewskiego, jaki ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.