Global menu

Our global pages

Close

Akademia procesu: Dokumentowa forma czynności prawnej

  • Poland
  • Litigation and dispute management

28-10-2016

Kodeks cywilny został uchwalony w latach 60. XX wieku i wiele jego przepisów nie odpowiada wymogom współczesności. Ustawodawca, nowelizując przepisy o formie czynności prawnych, zamierzał dostosować je do aktualnych potrzeb i temu właśnie celowi służy wprowadzenie do Kodeksu cywilnego dokumentowej formy czynności prawnych. Wprowadzona regulacja stwarza prawne ramy funkcjonowania formy, która w obrocie prawnym była już powszechnie stosowana.

Więcej w newsletterze zespołu procesowego>