Global menu

Our global pages

Close

Profilowanie osób – korzyści, zagrożenia, ramy prawne

  • Poland
  • Privacy, data protection and cybersecurity

23-11-2016

Profilowanie jest obecnie wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia. O korzyściach, zagrożeniach i ramach prawnych z nim związanych przeczytać można w artykule dr Arwida Mednisa, opublikowanym w "ABI EXPERT", nowym kwartalniku poświęconym problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Profilowanie w jakimś sensie towarzyszy ludziom od setek lat. Próbując radzić sobie z dużą liczbą sprzecznych informacji, nieraz odwołujemy się do uogólnień, a nawet stereotypów. Oceniając jakąś osobę, sięgamy do cech, które jak nam się wydaje, dotyczą całej grupy, do której należy ta osoba. Goszcząc u siebie Włocha, będziemy przekonani, że najlepiej serwować mu makaron lub pizzę, a w przypadku Francuza – wyszukane gatunki serów i żabie udka. Jeśli gość nie będzie zadowolony, to raczej uznamy, że to on odbiega od normy, niż odnotujemy zmianę przyzwyczajeń kulinarnych danej nacji.

Rola profilowania

Profilowanie w znaczeniu, o którym będzie tu mowa, ma wiele wspólnego z kategoryzacją, „zaszufladkowaniem”. Profilować można nie tylko poszczególne osoby, ale też grupy ludzi, przedmioty, zjawiska itd. Uogólnienie czy też przypisanie komuś pewnych cech na podstawie (często domniemanych) cech całej grupy pozwala sprawniej podejmować decyzje. Często mówi się w tym kontekście o intuicji, a w nauce zarządzania – o zasadach heurystycznych, a więc o regułach podejmowania decyzji, opartych na doświadczeniu życiowym.

Już od wielu lat proces decyzyjny oparty na profilowaniu osób jest wspomagany technologicznie. Z jednej strony, gromadzimy coraz więcej informacji, z drugiej – stale rosną możliwości ich przetworzenia. Ograniczenia w zastosowaniu wynikają głównie ze słabości stosowanych modeli i algorytmów, które nie zawsze potrafią wyciągnąć właściwe wnioski z przetwarzanych danych.

Szukanie cech wspólnych w nadmiarze otaczających nas informacji pozwala je uporządkować, odsiać zbędne oraz wyróżnić te najważniejsze. Tym zajmuje się profilowanie, które obecnie jest wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia.
 
Profilowanie w jakimś sensie towarzyszy ludziom od setek lat. Próbując radzić sobie z dużą liczbą sprzecznych informacji, nieraz odwołujemy się do uogólnień, a nawet stereotypów. Oceniając jakąś osobę, sięgamy do cech, które jak nam się wydaje, dotyczą całej grupy, do której należy ta osoba. Goszcząc u siebie Włocha, będziemy przekonani, że najlepiej serwować mu makaron lub pizzę, a w przypadku Francuza – wyszukane gatunki serów i żabie udka. Jeśli gość nie będzie zadowolony, to raczej uznamy, że to on odbiega od normy, niż odnotujemy zmianę przyzwyczajeń kulinarnych danej nacji.
 
Rola profilowania
 
Profilowanie w znaczeniu, o którym będzie tu mowa, ma wiele wspólnego z kategoryzacją, „zaszufladkowaniem”. Profilować można nie tylko poszczególne osoby, ale też grupy ludzi, przedmioty, zjawiska itd. Uogólnienie czy też przypisanie komuś pewnych cech na podstawie (często domniemanych) cech całej grupy pozwala sprawniej podejmować decyzje. Często mówi się w tym kontekście o intuicji, a w nauce zarządzania – o zasadach heurystycznych, a więc o regułach podejmowania decyzji, opartych na doświadczeniu życiowym.

Już od wielu lat proces decyzyjny oparty na profilowaniu osób jest wspomagany technologicznie. Z jednej strony, gromadzimy coraz więcej informacji, z drugiej – stale rosną możliwości ich przetworzenia. Ograniczenia w zastosowaniu wynikają głównie ze słabości stosowanych modeli i algorytmów, które nie zawsze potrafią wyciągnąć właściwe wnioski z przetwarzanych danych.

Więcej>