Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacja H – nowe zasady działania compliance w bankach

  • Poland
  • Other

15-11-2016

Funkcja compliance zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę 
w gospodarce. Potwierdza to nowelizacja Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Zmiany wprowadzą szereg nowych obowiązków jednostek zgodności w bankach, jednocześnie funkcja compliance otrzyma wiele narzędzi podnoszących jej znaczenie w danej organizacji. W tym Legal Alercie zaprezentujemy jedynie najistotniejsze postanowienia nowelizacji Rekomendacji H, które powinny zostać wprowadzone w bankach do czerwca 2017 roku. 

W dniu 11 października 2016 roku KNF przesłała do publicznych konsultacji projekt zmiany Rekomendacji H. Potrzeba znowelizowania regulacji w tym zakresie zaistniała w związku z szeregiem zmian w przepisach prawnych, 
jak i standardach określanych przez regulatorów. 

Głównym założeniem nowelizacji Rekomendacji H jest oparcie systemu kontroli wewnętrznej na anglosaskim modelu internal control system.
W praktyce oznacza to konieczność działania trzech linii obrony w banku, składających się z: pierwszej linii – w postaci operacyjnego zarządzania ryzykiem, drugiej – w postaci komórki zgodności z prawem oraz trzeciej linii – w formie audytu wewnętrznego. Zaprezentowane podejście powoduje wzrost znaczenia komórki do spraw zgodności w bankach. 

Funkcja compliance zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w gospodarce. Potwierdza to nowelizacja Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Zmiany wprowadzą szereg nowych obowiązków jednostek zgodności w bankach, jednocześnie funkcja compliance otrzyma wiele narzędzi podnoszących jej znaczenie w danej organizacji. W tym Legal Alercie zaprezentujemy jedynie najistotniejsze postanowienia nowelizacji Rekomendacji H, które powinny zostać wprowadzone w bankach do czerwca 2017 roku. 

W dniu 11 października 2016 roku KNF przesłała do publicznych konsultacji projekt zmiany Rekomendacji H. Potrzeba znowelizowania regulacji w tym zakresie zaistniała w związku z szeregiem zmian w przepisach prawnych, jak i standardach określanych przez regulatorów. 

Głównym założeniem nowelizacji Rekomendacji H jest oparcie systemu kontroli wewnętrznej na anglosaskim modelu internal control system. W praktyce oznacza to konieczność działania trzech linii obrony w banku, składających się z: pierwszej linii – w postaci operacyjnego zarządzania ryzykiem, drugiej – w postaci komórki zgodności z prawem oraz trzeciej linii – w formie audytu wewnętrznego. Zaprezentowane podejście powoduje wzrost znaczenia komórki do spraw zgodności w bankach. 

By przeczytać całość, zobacz nasz listopadowy Legal Alert > 

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl