Global menu

Our global pages

Close

Akademia procesu: Najnowsze pułapki procedury cywilnej

  • Poland
  • Litigation and dispute management

06-12-2016


Ustawodawca zmierza konsekwentnie, choć nie zawsze z sukcesem, do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych w sprawach cywilnych. W tym kontekście chcielibyśmy wskazać kilka najnowszych zmian, które w praktyce mogą mieć istotne skutki. Naszym zdaniem zmiany te ważne są nie tylko z perspektywy profesjonalnych pełnomocników, ale i samych stron, w tym szczególnie prowadzących spory sądowe przedsiębiorców. 

Zmiany, które w tym Legal Alercie omówimy, zostały wprowadzone do k.p.c. ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która w znaczącej części weszła w życie dopiero 
w dniu 8 września 2016 r., a zatem stosunkowo niedawno. W przypadku tak długiego vacatio legis istnieje ryzyko, iż ważne zmiany w przepisach można stracić z oczu. Warto więc przypomnieć, że oto pojawia się w procedurze pakiet interesujących rozwiązań, które należy mieć na uwadze w przypadku nowo wszczynanych sporów.  
Ustawodawca zmierza konsekwentnie, choć nie zawsze z sukcesem, do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych w sprawach cywilnych. W tym kontekście chcielibyśmy wskazać kilka najnowszych zmian, które w praktyce mogą mieć istotne skutki. Naszym zdaniem zmiany te ważne są nie tylko z perspektywy profesjonalnych pełnomocników, ale i samych stron, w tym szczególnie prowadzących spory sądowe przedsiębiorców. 

Zmiany, które w tym Legal Alercie omówimy, zostały wprowadzone do k.p.c. ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która w znaczącej części weszła w życie dopiero w dniu 8 września 2016 r., a zatem stosunkowo niedawno. W przypadku tak długiego vacatio legis istnieje ryzyko, iż ważne zmiany w przepisach można stracić z oczu. Warto więc przypomnieć, że oto pojawia się w procedurze pakiet interesujących rozwiązań, które należy mieć na uwadze w przypadku nowo wszczynanych sporów.  

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl