Global menu

Our global pages

Close

Lata 2017-2018 będą decydujące dla kształtu odpowiedzialności pośredników internetowych

  • Poland
  • Intellectual property
  • Technology
  • Telecoms

14-02-2017

Jakie zmiany w prawie nas czekają?
Lata 2017-2018 będą decydujące dla kształtu odpowiedzialności pośredników w środowisku cyfrowym. 
Pośrednicy internetowi to wszystkie podmioty, które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy użytkownikami Internetu. Są nimi zarówno operatorzy telekomunikacyjni 
jak i serwisy społecznościowe. Pojęcie odpowiedzialności tych podmiotów odnosi się do kwestii, czy i na jakich zasadach odpowiadają one za naruszenia prawa przez osoby korzystające z ich usług.
Na poziomie europejskim, zgodnie z planami Komisji Europejskiej, obecne regulacje – funkcjonujące w niezmienionej postaci od początku XXI wieku – zostaną zmodyfikowane. Zmiany te pójdą m.in. w kierunku utworzenia specjalnego reżimu odpowiedzialności w związku z naruszeniami prawa autorskiego. Zgodnie z opublikowanym we wrześniu 2016 r. projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, pośrednicy, którzy umożliwiają dostęp do dużej liczby utworów lub innych przedmiotów ochrony zamieszczanych przez ich użytkowników, będą zobowiązani do podjęcia współpracy z uprawnionymi w celu zapewnienia ochrony ich praw. Wymienionym przez projekt dyrektywy środkiem ochronnym jest stosowanie skutecznych technologii rozpoznawania treści. 
Z polskiej perspektywy inicjatywy te nie będą jednak jedyne. Prawdopodobne jest uchwalenie przez Sejm prawa mającego na celu blokowanie stron przez dostawców dostępu – obecnie dyskusja dotyczy wyłącznie kwestii pornografii, ale nietrudno wyobrazić sobie uchwalenie prawa o szerszym zastosowaniu. Przewidujemy także wzrost liczby orzeczeń dotyczących pośredników. 
Jakie zagadnienia mogą wybić się na plan pierwszy w najbliższej przyszłości?
W najbliższej przyszłości będziemy świadkami rosnących nacisków na dostawców dostępu do sieci Internet, aby ograniczali swoim użytkownikom dostęp do serwisów naruszających prawo. W szczególności będzie się to odbywało poprzez próby zobowiązania pośredników do blokowania określonych stron, co stanowi pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie UPC Telekabel (C-314/12).
Należy jednak pamiętać, że zastosowanie tego wyroku w polskim porządku prawnym jest utrudnione. Polska nie implementowała bowiem art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 oraz 
art. 11 dyrektywy 2004/48, które zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia możliwości dochodzenia nakazów przeciwko pośrednikom, a właśnie te przepisy są kanwą 
dla wyroku w sprawie UPC Telekabel. Dyskusja, czy takie nakazy można wywieść z obecnych uregulowań prawnych, przybierze na sile w następnych latach. 
Inną kwestią jest, w przypadku orzeczenia nakazu, kto ponosi koszt jego wdrożenia. Ten problem będzie budził gorące spory pomiędzy stronami postępowania. 
 

W 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wyda wyrok, w którym prawdopodobnie rozważy kwestię, czy pośrednik (podmiot świadczący usługi hostingowe) będzie mógł się powołać na wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli pobiera opłaty za dostęp do danych, które naruszają prawo. Odpowiedź na to pytanie będzie mieć duże znaczenie dla całej branży. 

Pośrednicy internetowi to wszystkie podmioty, które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy użytkownikami Internetu. Są nimi zarówno operatorzy telekomunikacyjni jak i serwisy społecznościowe. Pojęcie odpowiedzialności tych podmiotów odnosi się do kwestii, czy i na jakich zasadach odpowiadają one za naruszenia prawa przez osoby korzystające z ich usług.

Na poziomie europejskim, zgodnie z planami Komisji Europejskiej, obecne regulacje – funkcjonujące w niezmienionej postaci od początku XXI wieku – zostaną zmodyfikowane. Zmiany te pójdą m.in. w kierunku utworzenia specjalnego reżimu odpowiedzialności w związku z naruszeniami prawa autorskiego. Zgodnie z opublikowanym we wrześniu 2016 r. projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, pośrednicy, którzy umożliwiają dostęp do dużej liczby utworów lub innych przedmiotów ochrony zamieszczanych przez ich użytkowników, będą zobowiązani do podjęcia współpracy z uprawnionymi w celu zapewnienia ochrony ich praw. Wymienionym przez projekt dyrektywy środkiem ochronnym jest stosowanie skutecznych technologii rozpoznawania treści. 

Z polskiej perspektywy inicjatywy te nie będą jednak jedyne. Prawdopodobne jest uchwalenie przez Sejm prawa mającego na celu blokowanie stron przez dostawców dostępu – obecnie dyskusja dotyczy wyłącznie kwestii pornografii, ale nietrudno wyobrazić sobie uchwalenie prawa o szerszym zastosowaniu. Przewidujemy także wzrost liczby orzeczeń dotyczących pośredników. 

W najbliższej przyszłości będziemy świadkami rosnących nacisków na dostawców dostępu do sieci Internet, aby ograniczali swoim użytkownikom dostęp do serwisów naruszających prawo. W szczególności będzie się to odbywało poprzez próby zobowiązania pośredników do blokowania określonych stron, co stanowi pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie UPC Telekabel (C-314/12).

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie tego wyroku w polskim porządku prawnym jest utrudnione. Polska nie implementowała bowiem art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 oraz art. 11 dyrektywy 2004/48, które zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia możliwości dochodzenia nakazów przeciwko pośrednikom, a właśnie te przepisy są kanwą dla wyroku w sprawie UPC Telekabel. Dyskusja, czy takie nakazy można wywieść z obecnych uregulowań prawnych, przybierze na sile w następnych latach. 

Inną kwestią jest, w przypadku orzeczenia nakazu, kto ponosi koszt jego wdrożenia. Ten problem będzie budził gorące spory pomiędzy stronami postępowania. 

W 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wyda wyrok, w którym prawdopodobnie rozważy kwestię, czy pośrednik (podmiot świadczący usługi hostingowe) będzie mógł się powołać na wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli pobiera opłaty za dostęp do danych, które naruszają prawo. Odpowiedź na to pytanie będzie mieć duże znaczenie dla całej branży. 


Pobierz naszą broszurę zawierającą przegląd zmian w prawie, które będą mieć istotny wpływ na działalność biznesową w 2017 roku.